საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება ვიდეოჩანაწერის დათვალიერების თაობაზე
2017-03-30
,,საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ნივთის ამოღების შემთხვევაში, მტკიცებულებითი ძალა შეიძლება შეიძინოს არა თვით ნივთმა მასზე არსებული კვალის (მაგ:DVD დისკზე არსებული თითის ანაბეჭდი, სისხლი და ა.შ.) სახით, არამედ მასში დაცულმა ინფორმაციამ (მაგ: DVD დისკში არსებული ჩანაწერი) და ეს გამოძიებისთვის წინასწ
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება საგნის დათვალიერებისა და მისი ამოღების შესახებ
2017-03-29
,,დათვალიერება არ არის ის საგამოძიებო მოქმედება, რომელმაც საგნის, დოკუმენტის, ნივთიერების ან სხვა ობიექტის მოსაპოვებლად შეიძლება შეცვალოს ამოღება." წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას 1გ/407-17 (2017-03-22). განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარ
ვრცლად
გილოცავთ ვიზალიბერალიზაციას!
2017-03-28
დღეს ისტორიული დღეა საქართველოსთვის. ევროპისკენ მიმავალ გზაზე ჩვენმა ქვეყანამ დაამტკიცა, რომ იგი ევროპული ღირებულებების მატარებელი სახელმწიფოა. თბილისის სააპელაციო სასამართლო გილოცავთ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას! #ევროპისკენ
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება თარჯიმნის გარეშე საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების თაობაზე
2017-03-23
სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას (სები) დაემატა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება 1გ/404-17 (2017-03-22). განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. გამომძიებლის მიერ, მოსამართლის განჩინების გარეშე, გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, ჩატარდა ი.დ.-ს პირა
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებაზე უარის თქმის შესახებ
2017-03-22
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას 1გ/386-17 (2017-03-21). განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. საქმის ფაქტობრივი გარემოებების მიხედვით, გ.ჯ.-ს წარედგინა ბრალდება მის დაუსწრებლად ადვოკატის მეშვეობით, ძალაში შესული განაჩენის შეუსრულებლობისა
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე
2017-03-17
"ქონებაზე ყადაღის დადება არ იწვევს საკუთრების უფლების გაუქმებას ან ჩამორთმევას, არამედ იგი, როგორც მხოლოდ დროებითი ღონისძიება გამოიყენება მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, სისხლის სამართლის საპროცესო ნორმების მოთხოვნათა შესაბამისად და გამომდინარეობს აუცილებელი საზოგად
ვრცლად
წმ. ნინოს სახ. სკოლის მოსწავლეები სასამართლოში
2017-03-17
16 მარტს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლის მოსწავლეები ეწვივნენ. ტრადიციისამებრ, სტუმრებისთვის სასამართლო ტური გაიამართა. თავმჯდომარის ბიუროს კონულტანტმა თამარ ერგემლიძემ მოსწავლეებს გააცნო სასამართლო სისტემა, მოსამართლის როლი, არასრულწლოვან
ვრცლად
განჩინება დასაქმებულის სამსახურიდან განთავისუფლების შესახებ
2017-03-16
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის განჩინებას საქმეზე 2ბ/4372-16 (2016-11-25). განჩინება არ გასაჩივრდა და შესულია კანონიერ ძალაში. მოსარჩელის მოთხოვნას წარმოადგენდა ბრძანების ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება. სასამართლომ განმარტა, რო
ვრცლად
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის თაობაზე
2017-03-16
"წინასასამართლო სხდომის მოსამართლე საკითხის გამოკვლევისა და შეფასების გარეშე კი არ ამტკიცებს მხარის შუამდგომლობას მტკიცებულებათა დაშვებაზე, არამედ მიუხედავად მეორე მხარის პოზიციისა, ვალდებულია განიხილოს შუამდგომლობა და სწორედაც, რომ თავისი ინიციატივითაც უნდა შეამოწმოს კონკრეტული მტკიცებულების დასაშვ
ვრცლად
გადაწყვეტილება უსაფუძვლო გამდიდრების თაობაზე
2017-03-13
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებას საქმეზე №2ბ/2325-15 (2016-12-01). გადაწყვეტილება არ გასაჩივრდა და შესულია კანონიერ ძალაში. გადაწყვეტილებაში მოცემული დავის საგანს წარმოადგენდა თანხის დაკისრება. მოსარჩელის (აპელანტის) მოთხოვნას წარმოადგენდა სა
ვრცლად
უკრაინის სასამართლოების მოხელეთა ასოციაციის ვიზიტი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში
2017-03-13
10 მარტს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს უკრაინის სასამართლოების მოხელეთა ასოციაციის თავმჯდომარე და წევრები ეწვივნენ. შეხვედრაზე განხილულ იქნა სასამართლო ადმინისტრირების ასპექტები: სასამართლოს მოხელეთა პროფესიული განვითარება და სასამართლო მენეჯმენტის ხარისხი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები და სასამარ
ვრცლად
სტუდენტებისათვის სასამართლო ტური გაიმართა
2017-03-10
9 მარტს, სასამართლო ტურის პროექტის ფარგლებში, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მე-3 კურსის სტუდენტები ეწვივნენ. ტრადიციულად, ტურის I ნაწილში პრეზენტაცია გაიმართა სტუდენტებისათვის, რომელსაც თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტი თათია ქვრივიშვილი
ვრცლად
კარი ტაპიოლას საჯარო ლექცია
2017-03-09
2017 წლის 2 მარტს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იურიდიული ფაკულტეტისა და ა(ა)იპ – თანამედროვე შრომის სამართლის ცენტრის თანაორგანიზებითა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციისა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მხარდაჭერით, გაიმართა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის გე
ვრცლად
განჩინება ინფორმაციის მხარეთა შორის გაცვლის თაობაზე
2017-03-07
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებას საქმეზე №1გ/273-17 (2017-02-27). გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში. (არ ექვემდებარება გასაჩივრებას). განსახილველ საქმეში, წინასასამართლო სხდომაზე მოსამართლემ საოქმო განჩინებით დაუშვებლად ცნო დაცვის მხარის მიერ წარდგ
ვრცლად
გადაწყვეტილება სადაზღვევო პრემიის ანაზღაურების თაობაზე
2017-03-07
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებას საქმეზე №2ბ/5993-15 (2016-05-27). გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში. (გასაჩივრდა, საჩივარი დაუშვებლად იქნა ცნობილი). გადაწყვეტილებაში მოცემული დავის საგანს წარმოადგენდა სადაზღვევო პრემიის ანაზღაურება. მოს
ვრცლად
ზიანის ანაზღაურება სამედიცინო დაწესებულებაში დამდგარი ფინანსური დანაკლისისათვის
2017-03-06
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებას საქმეზე №2ბ/1919-15 (2016-02-23). გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა და შესულია კანონიერ ძალაში. გადაწყვეტილებაში მოცემული დავის საგანს წარმოადგენდა ზიანის ანაზღაურება სამედიცინო დაწესებულებაში დამდგარი ფინანსური
ვრცლად
სასამართლოში 2015 და 2016 წლებში საქმეთა ნაკადი 17%-ით გაიზარდა
2017-03-06
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის, ვალერი ცერცვაძის ინიციატივით, სასამართლოს ვებ-გვერდს დაემატა „სტატისტიკის დეშბორდი“ - გვერდი, რომ მეშვეობით შეგიძლიათ გრაფიკული გამოსახულების სახით იხილოს სასამართლოს სტატისტიკა 2010 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით, ასევე შეადაროთ აღნიშნული სტატისტიკა წლების მი
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მადლობის სიგელი გადაეცა
2017-03-02
თბილისის სააპელაციო სასამართლო კვლავაც აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებთან მომავალი თაობის სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით. მათ შორისაა ინოვაციური განათლების ცენტრი. 2 მარტს, აღნიშნული ცენტრის სტუდენტები კიდევ ერთხელ ეწვივნენ სასამართლოს. სასამართლო
ვრცლად
გადაწყვეტილება დასაქმებულის გათავისუფლების ბრძანების ბათილად ცნობის თაობაზე
2017-03-02
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებას საქმეზე 2ბ/6113-15 (2016-07-14). გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში (გასაჩივრდა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, სადაც საჩივარი დაუშვებლად იქნა ცნობილი). გადაწყვეტილებაში მოცემული დავის საგანს წარმოადგე
ვრცლად
გადაწყვეტილება ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) თემაზე
2017-03-01
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას საქმეზე 2ბ/167-15 (2015-12-22). გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში (გასაჩივრდა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, სადაც საჩივარი დაუშვებლად იქნა ცნობილი). გადაწყვეტილებაში მოცემული დავის საგანს წარმოადგენდა ხელშეკრულებიდან გამომდინარ
ვრცლად
სასამართლო ტური სკოლის მოსწავლეებისთვის
2017-02-24
23 თებერვალს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 139-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. სასამართლო ტურს თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტი თამარ ერგემლიძე უძღვებოდა, რომელმაც მოსწავლეებისთვის პრეზენტაცია გამართა სასამართლო სისტემისა და მოსამართლის როლის შესახებ. ტურის ბოლოს, ტრადიციისამებრ, მოსწავლ
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია