კონკურსი პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად
2017-09-08
თბილისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად, განაცხადების გადარჩევის და გასაუბრების ფორმით. სააპლიკაციო ფორმის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 21 სექტემბერი. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მითითებულ ბმულზე. გისურვებთ წარმატებებს!
ვრცლად
მემორანდუმი შრომის სამართლის ცენტრთან
2017-08-14
14 აგვისტოს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და ა(ა)იპ "თანამედროვე შრომის სამართლის ცენტრს" შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის მიზანია პარტნიორობა კვლევითი და საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებაში, აგრეთვე, სტაჟიორი სტუდენტების პრაქტიკული სწავლების ხელშეწყობა. მემორანდუმს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა, ვანო ბოლქვაძემ და ცენტრის დირექტორმა, ასისტ. გიორგი ამირანაშვილმა მოაწერეს ხელი.
ვრცლად
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსი
2017-08-01
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების (2 კანდიდატის) შესარჩევად ცხადდება კონკურსი. საქართველოს მხრიდან წარდგენილი სამი კანდიდატიდან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეს აირჩევს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. ამჟამად შესარჩევია 2 კანდიდატი. კანდიდატთა შერჩევის პრინციპები: • კანდიდატურების შერჩევის პროცესი იქნება საჯარო და ღია; • ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას მიეწოდება ინფორმაცია შერჩევის პროცედურის შესახებ; • კანდიდატთა გვარები საპარლამენტო ასამბლეას წარედგინება ანბანური თანმიმდევრობით; • არ უნდა იქნეს წარდგენილი ისეთი კანდიდატურა, რომელიც გამოიწვევს ad hoc მოსამართლის დანიშვნას; • წარმოდგენილ კანდიდატთა შორის იქნება ორივე სქესის ერთი წარმომადგენელი მაინც (გამონაკლისი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატები მიეკუთვნებიან მათი საერთო რაოდენობის 40%-ზე ნაკლებად წარმოდგენილ სქესთა კატეგორიას, ან არსებობს რაიმე განსაკუთრებული გარემოება). განცხადებების წარდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 24 აგვისტო. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, განაცხადის წარდგენისა და სხვა დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ მიმაგრებული ფაილი.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ნარკოტიკული დანაშაულისათვის ბრალდებული მომღერლები სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაათავისუფლა
2017-06-12
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიამ (მოსამართლე გიორგი გოგინაშვილი) ბრალდებულების გიორგი ქებურიასა და მიხეილ მგალობლიშვილის ადვოკატების სააპელაციო საჩივრები დასაშვებად ცნო და შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიებების მართლზომიერების შესაფასებლად საქმეთა ზეპირი მოსმენა დანიშნა. ბრალდებულებს გ. ქებურიასა და მ. მგალობლიშვილს ბრალად ედებათ განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის, ნარკოტიკული დანაშაულის შესაძლო ჩადენა. 2017 წლის 12 ივნისის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებებით დაკმაყოფილდა დაცვის მხარეთა სააპელაციო საჩივრები. კერძოდ, გაუქმდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებები ორივე ბრალდებულის მიმართ. ბრალდებულ მ. მგალობლიშვილს პატიმრობის ნაცვლად, დაცვის მხარის მოთხოვნისამებრ, შეეფარდა აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო 50.000 ლარის ოდენობით, ხოლო ბრალდებულ გ. ქებურიას - გირაო 20.000 ლარის ოდენობით. ამასთან, ბრალდებულებს დაევალათ წინასასამართლო სხდომამადე კვირაში ერთხელ გამოცხადდნენ საგამოძიებო ორგანოში ანგარიშგების ვალდებულების შესასრულებლად, ჩააბარონ საქართველოს მოქალაქის ეროვნული პასპორტები საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ შპს „ფილიპ მორის საქართველოსა“ და სს „ფილიპ მორის ეს.ეი“-ს საჩივრები სრულად დააკმაყოფილა
2017-06-09
2017 წლის 9 ივნისს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ დაასრულა აპელანტების შპს „ფილიპ მორის საქართველოსა“ და სს „ფილიპ მორის ეს.ეი“-ს საჩივრების განხილვა. აღნიშნული გადაწყვეტილებით გაუქმდა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რის შედეგადაც შპს „ფილიპ მორის საქართველო“ და სს „ფილიპ მორის ეს.ეი“ სრულად გათავისუფლდნენ 92 მილიონამდე ლარის გადახდის ვალდებულებისაგან. შეგახსენებთ, მოსარჩელე სს „თბილისის თამბაქო“ დავობდა შპს „ფილიპ მორის საქართველოსა“ და სს „ფილიპ მორის ეს.ეი“-სთვის ზიანის ანაზღაურების სახით თანხის დაკისრების თაობაზე. მოსარჩელის აზრით, აღნიშნული საწარმოები ახდენდნენ სხვადასხვა სახის სიგარეტების რეალიზაციას თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად, რითაც არღვევდნენ კანონს და ზიანს აყენებდნენ სს „თბილისის თამბაქოს“. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 10 თებერვლის გადაწყვეტილების თანახმად, შპს „ფილიპ მორის საქართველოს“ და სს „ფილიპ მორის ეს.ეი“-ს სოლიდარულად დაკისრებული ჰქონდათ 92 მილიონამდე ლარის ზიანის ანაზღაურება სს „თბილისის თამბაქოს“ სასარგებლოდ, რაც სრულად გააუქმა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ „ბრითიშ ამერიქან ტობაკო ჯორჯია ლიმიტედისა“ და შპს ,,თ & რ დისტრიბუშენის“ საქმეზე გადაწყვეტილება გამოიტანა
2017-06-09
2017 წლის 8 ივნისს, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ განიხილა „ბრითიშ ამერიქან ტობაკო ჯორჯია ლიმიტედის“ (British American Tobacco Georgia Limited) , ,,ბრითიშ ამერიქან ტობაკო ჯორჯია ლიმიტედის საქართველოს თბილისის წარმომადგენლობისა“ და შპს ,,თ & რ დისტრიბუშენის“ სააპელაციო საჩივრები. პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად, უცხოურ კომპანიებს დაკისრებული ჰქონდათ ზიანის ანაზღაურება 100.537.172 აშშ დოლარის ოდენობით შპს „ოჯთ“-ს სასარგებლოდ. ამავე გადაწყვეტილებით, მათ ასევე აეკრძალათ არ მოეხდინათ პროდუქციის რეალიზაცია თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ნაწილობრივ გააუქმა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რის საფუძველზეც უცხოური საწარმოები გათავისუფლდნენ ას მილიონზე მეტი აშშ დოლარის გადახდის ვალდებულებისაგან, ასევე მოეხსნათ აკრძალვა პროდუქციის რეალიზაციის ფასის განსაზღვრის შეზღუდვის თაობაზე.
ვრცლად
ვაკანსიები თბილისის სააპელაციო სასამართლოში
2017-06-07
თბილისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს აპარატის სხვადასხვა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად, განაცხადების გადარჩევის და გასაუბრების ფორმით. კონკურსს ჩაატარებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისია. სააპლიკაციო ფორმის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 17 ივნისი. ვაკანსიების ჩამონათვალი და სააპლიკაციო ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მისამართზე: www.hr.gov.ge "ვაკანსიების ძებნის" გვერდზე, ველში "დამსაქმებელი", მიუთითეთ "თბილისის სააპელაციო სასამართლო". გისურვებთ წარმატებებს!
ვრცლად
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები
2017-06-05
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა აცხადებს მსურველთა მიღებას მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელ კურსზე:  სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია  სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია რეგისტრაციის დაწყება: 5 ივნისი. 2017 წ რეგისტრაციის დასრულება: 23 ივნისი. 2017 წ სწავლების დაწყება: 5 ივლისი. 2017 წ დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ვებ-გვერდზე. მონაწილეებთან დაკავშირება მოხდება ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ მიჰყვეთ ბმულს: http://www.hsoj.ge/geo/study_programs/courses/ ტელ: (+995 32) 238 11 61 მობ: (+995 599) 68 69 01 ელ-ფოსტა: info@hsoj.ge ვებ-გვერდი: www.hsoj.ge Facebook: https://www.facebook.com/hsoj.ge/
ვრცლად
კილის და რენდსბურგის მოსამართლეების ვიზიტი სააპელაციო სასამართლოში
2017-05-19
18 მაისს თბილისის სააპელაციო სასამართლომ, სასამართლოს მენეჯერის უჩა თოდუას ხელმძღვანელობით გერმანელ მოსამართლეებს უმასპინძლა. გერმანიის ქალაქების - კილისა და რენდსბურგის მოსამართლეები, ასევე ქალაქ მიუნსთერის პოლიციის აკადემიის პროფესორი გაეცნენ ინფორმაციას ქართული სასამართლო სისტემის, მის წინაშე არსებული გამოწვევებისა და განხორციელებული რეფორმების შესახებ. ისინი ასევე დაესწრნენ სასამართლო პროცესს და შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ სამოქალაქო სამართალწარმოების პრაქტიკულ ასპექტებს. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოხარულია, რომ ქართული მართლმსაჯულების მიმართ გერმანელ კოლეგებს დიდი ინტერესი გააჩნიათ და მზადყოფნას გამოთქვამს უმასპინძლოს მსგავსი ხასიათის გაცნობით ვიზიტებს.
ვრცლად
დღეს მოსამართლეთა პროფესიული დღე აღინიშნება
2017-05-15
დღეს, 15 მაისს მოსამართლეთა პროფესიული დღე აღინიშნება. თბილისის სააპელაციო სასამართლო ულოცავს ყველა მოსამართლეს დღევანდელ დღეს. მოსამართლეობა ერთ-ერთი ყველაზე საპატიო და საპასუხისმგებლო პროფესიაა, რომელიც დამოუკიდებლობის, მიუკერძოებლობისა და თანასწორობის პრინციპებზე დაყრდნობით ემსახურება კანონის უზენაესობისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ მოსამართლეთა დღე 1999 წლიდან აღინიშნება.
ვრცლად
გილოცავთ ვიზალიბერალიზაციას!
2017-03-28
დღეს ისტორიული დღეა საქართველოსთვის. ევროპისკენ მიმავალ გზაზე ჩვენმა ქვეყანამ დაამტკიცა, რომ იგი ევროპული ღირებულებების მატარებელი სახელმწიფოა. თბილისის სააპელაციო სასამართლო გილოცავთ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას! #ევროპისკენ
ვრცლად
უკრაინის სასამართლოების მოხელეთა ასოციაციის ვიზიტი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში
2017-03-13
10 მარტს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს უკრაინის სასამართლოების მოხელეთა ასოციაციის თავმჯდომარე და წევრები ეწვივნენ. შეხვედრაზე განხილულ იქნა სასამართლო ადმინისტრირების ასპექტები: სასამართლოს მოხელეთა პროფესიული განვითარება და სასამართლო მენეჯმენტის ხარისხი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები და სასამართლო მენეჯმენტის ეფექტიანობის გაუმჯობესება, მართლმსაჯულების მიმართ საზოგადოების ნდობის გაზრდის გზები. მხარეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს საკუთარი გამოცდილება და სამომავლო თანამშრომლობის გზები დასახეს.
ვრცლად
სასამართლოში 2015 და 2016 წლებში საქმეთა ნაკადი 17%-ით გაიზარდა
2017-03-06
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის, ვალერი ცერცვაძის ინიციატივით, სასამართლოს ვებ-გვერდს დაემატა „სტატისტიკის დეშბორდი“ - გვერდი, რომ მეშვეობით შეგიძლიათ გრაფიკული გამოსახულების სახით იხილოს სასამართლოს სტატისტიკა 2010 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით, ასევე შეადაროთ აღნიშნული სტატისტიკა წლების მიხედვით, როგორც ყველა საქმესთან, ასევე საქმეთა კატეგორიებთან და წარმოების სახეებთან მიმართებით. შედარების გზით გვერდი იძლევა საშუალებას ავტომატურად დადგინდეს, თუ რამდენი პროცენტით შეიცვალა საქმეთა ნაკადის სიდიდე წლების განმავლობაში. ვფიქრობთ, წარმოდგენილი გვერდი ხელს შეუწყობს საქმეთა ნაკადის ეფექტურ მართვას, უფრო მეტ პრაქტიკულ მნიშვნელობას მიანიჭებს სასამართლო სტატისტიკის წარმოებას, გააუმჯობესებს მონაცემების როგორც შინაარსობრივ, ასევე ვიზუალურ აღქმადობას. „სტატისტიკის დეშბორდი“ იხილეთ ჩვენს საიტზე სტატისტიკის გვერდის მენიუში.
ვრცლად
სასამართლოში 48 სტუდენტი დაიწყებს სტაჟირებას
2017-02-20
20 თებერვალს, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ სტუდენტთა ახალი ნაკადი მიიღო, რომლებიც მომდევნო 6 თვის განმავლობაში სასამართლოს სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულში გაივლიან სტაჟირებას. დღეის მდგომარეობით, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში საქმიანობს სასამართლოს 42 ყოფილი სტაჟიორი, ხოლო 9 დანიშნულია მოსამართლედ სხვადასხვა ინსტანციის საერთო სასამართლოებში. მოხარული ვართ მივიღოთ სტაჟიორთა ახალი ნაკადი. ვულოცავთ მათ კონკურენტულ შესარჩევ კონკურში გამარჯვებას. იმედი გვაქვს მომავალი 6 თვე პროდუქტიული იქნება მათი პიროვნული და კარიერული განვითარებისთვის. წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტაჟიორების სიას: 1. ვალერი აღაპიშვილი 2. მარიამ მურვანიძე 3. ნინო გელაშვილი 4. რუსუდან გონჯილაშვილი 5. გიორგი დოლაკიძე 6. ლანა დოლიძე 7. დიმიტრი ზარქუა 8. გიორგი კრავეიშვილი 9. გიორგი მოწონელიძე 10. ანა როყვა 11. ანა სანაია 12. მამუკა სურამელი 13. გვანცა არჩვაძე 14. ბაჩი გაბაიძე 15. ნინო დარახველიძე 16. თამარ ზარიძე 17. დარიკო თურმანაული 18. მარიამ ლიპარტელიანი 19. ანა ლიპარტელიანი 20. ხატია ლობჟანიძე 21. ბაბილინა მეიფერიანი 22. სოფიო მელაშვილი 23. თათია მოსია 24. ლუიზა მსხვილიძე 25. ნანა ოდიშელიძე 26. ხატია სამხარაძე 27. ელისო სანდოძე 28. ანა ფალიანი 29. ქრისტინა ფერაძე 30. მინდია ქათამაძე 31. გიორგი ჩუბინიძე 32. ნატო ხოზბერუაშვილი 33. გიორგი სუხიტაშვილი 34. თამარ წერეთელი 35. მიხეილ წირქვაძე 36. ნინო ჭიაურელი 37. სულხან გველესიანი 38. მაია ჭიღლაძე 39. თინათინ ტიკარაძე 40. სალომე გოცირიძე 41. ლიკა ხუბულია 42. მაკა ბუიღლიშვილი 43. თეა გაბიძაშვილი 44. ლუკა თვარაძე 45. ანუკი ობოლაძე 46. თამარ სართანია 47. ხატია ხოსიაშვილი 48. თამარ კიკნაძე შეგახსენებთ, თბილისის სააპელაციო სასამართლო 2007 წლიდან მოყოლებული პერიოდულად აცხადებს სტაჟიორთა მისაღებ კონკურსს, რომელშიც მონაწილეობის მიღება იურიდიული ფაკულტეტის მე-3 და დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს, აგრეთვე მაგისტრატურის სტუდენტებს შეუძლიათ.
ვრცლად
ამერიკელ მოსამართლეებთან შეხვედრა
2017-02-14
14 თებერვალს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს აშშ-ს ჯორჯიის შტატის მოსამართლეები და სასამართლოს მენეჯერი ეწვივნენ. სტუმრებს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი თამარ ალანია შეხვდა. შეხვედრის მიზანს მოსამართლეთა უნარ-ჩვევების გაღრმავების საკითხი წარმოადგენდა. ამ კუთხით მხარეთა შორის ურთიერთთანამშრომლობის სამომავლო გეგმები დაისახა. შეხვედრა აშშ-ს საერთაშორისო ნარკოტიკებისა და კანონის აღსრულების საქმეთა ბიუროს (INL) ინიციატივით გაიმართა.
ვრცლად
34 ახალი ფორმა (სამოქალაქო საქმეებზე)
2017-01-23
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო ახორციელებს სასამართლო ფორმების პროექტს. ამჯერად პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული ყველა არასასარჩელო ფორმა (ჯამში 34). გაითვალისწინეთ, რომ შემუშავებული ფორმების გამოყენება, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის თანახმად, არ არის სავალდებულო და ატარებს მხოლოდ ნებაყოფლობით ხასიათს. მადლობელი ვიქნებით, თუ პროექტის მოცულობიდან გამომდინარე შესაძლოდ დაშვებული შეცდომების შესახებ შეგვატყობინებთ ონლაინ დახმარების ან ელექტრონული ფოსტის (tbappeal@court.ge) მეშვეობით. იმედი გვაქვს, წარმოდგენილი ფორმები ხელს შეუწყობს სასამართლოს ხელმისაწვდომობის ზრდას, საქმისწარმოების ხარისხის ამაღლებასა და თვითდამცველი პირებისთვის თანაბარი სასტარტო პირობების შექმნას.
ვრცლად
მენეჯმენტის სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია
2016-12-08
1 დეკემბერს სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში გაიმართა საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა და მენეჯერული პოზიციის წარმომადგენელთათვის სერთიფიკატების გადაცემა და მენეჯმენტის სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია. სახელმძღვანელო შეიქმნა 2015 წელს განხორციელებული ხუთ ეტაპიანი ინტენსიური ტრეინინგის ფარგლებში, რომელსაც ISO სერთიფიკატის მფლობელი, გერმანიის მოხელეთა აკადემიის დირექტორი ბატონი ჰანს-იოახიმ რიგერი უძღვებოდა. ტრეინინგი გაიარა სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებისა და მენეჯერული პოზიციის მქონე მონაწილეთა ჯგუფმა (12 მონაწილე). მოსამართლეთა და სასამართლოს მენეჯერთათვის შექმნილ ტრეინინგს ანალოგი არ გააჩნია. თავისი შინაარსითა და მაღალი სტანდარტებით იგი წარმოადგენდა უნიკალურ შესაძლებლობას საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემისათვის. ხუთ ეტაპიანი ინტენსიური სატრენინგო კურსი გამორჩეული იყო იმითაც, რომ დასაწყისიდანვე მონაწილეთა ჯგუფის ერთ-ერთ ამოცანას წარმოადგენდა, ტრენინგის დასრულების შემდგომ მათ მიერ შექმნილიყო მენეჯმენტის სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე. წარმოგიდგენთ სწორედ ამ სახელმძღვანელოს, რომელიც, შინაარსობრივ მხარესთან ერთად, ახალ სიტყვას წარმოადგენს მისი ფორმატის თვალსაზრისით. სახელმძღვანელო შექმნილია პროგრამულ ფორმატში, რაც თითოეულ მკითხველს აძლევს შესაძლებლობას ისარგებლოს არა მხოლოდ ძიების უმარტივესი სისტემით და ცალკეულ საკითხებზე ვიდეო განმარტებებით, არამედ ასევე უნიკალურია ტექსტის ღიაობის თვალსაზრისით. თითოეული მკითხველს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს მონაწილეობა სახელმძღვანელოს ტექსტის ფორმირებისა და სრულყოფის პროცესში. სახელმძღვანელოს შექმნაში განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს უფროსს - უჩა თოდუას. ტრეინინგის განხორციელება უზრუნველყოფილ იქნა სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ვალერი ცერცვაძის ინიციატივით და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.
ვრცლად
2016 წლის შეჯამებითი ვიზიტი სააპელაციო სასამართლოში
2016-11-18
2016 წლის ბოლოს ტრადიციულად სააპელაციო სასამართლოში შედგა შეჯამებითი ვიზიტი დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოსა და ვროცლავის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა მონაწილეობით, რომლესაც სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ვალერი ცერცვაძემ უმასპინძლა. კიდევ ერთი წარმატებული წელი შეემატა 2012 წელს დაწყებულ თანამშრომლობას. ამ წლის განმავლობაშიც არაერთი საინტერესო და ნაყოფიერი ვიზიტი განხორციელდა გერმანიის სამართლებრივი თანამშრომლობის საზოგადოების - GIZ-ის მხარდაჭერით და მხარეთა აქტიური ინიციატივებით. ნოემბრის შეჯამებითი ვიზიტის ფარგლებში დაისახა მომავალი წლის თანამშრომლობის მიმართულებები და გეგმები. მხარეები კვლავ მოწოდებული არიან გააგრძელონ აქტიური თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც არაერთ ქართველ მოსამართლეს ეძლევა უნიკალური შესაძლებლობა, სამუშაო შეხვედრებზე მეგობრული ატმოსფეროს და კვალიფიციური კოლეგების თანხლებით განიხილოს სამოქალაქო სამართალწარმოებისათვის აქტუალური საკითხები.
ვრცლად
ლატვიის დელეგაციის ვიზიტი
2016-10-28
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შედგა ლატვიის მოსამართლეთა და იუსტიციის სფეროს მოხელეთა დელეგაციის ვიზიტი. ვიზიტის ფარგლებში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს წარმომადგენლებმა სტუმრებს გააცნეს სასამართლოს ინიციატიცით შექმნილი რამდენიმე ელექტრონული პროგრამა: ● საქართველოს სასამართლოების შიდა საინფორმაციო ვებ-გვერდი (ინტრანეტი) ● ადამიანური რესურსების მართვის (HR) პროგრამა ● სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა (სები)საჯარო ინფორმაციის პროგრამასახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამაუფასო იურიდიული დახმარების პორტალიახალგაზრდული სასამართლოს პორტალიპროექტი - სასამართლო მაუწყებელი ● პროექტი - მენეჯერი ვიზიტის ბოლოს სტუმრებმა დაათვალიერეს სასამართლოს შენობა და დაესწრნენ პროცესს მე-12 სხდომის დარბაზში.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 23 გერმანელი მოსამართლე სტუმრობდა
2016-10-17
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაცნობითი ხასიათის ვიზიტით იმყოფებოდა გერმანელი მოსამართლეების ჯგუფი. სტუმრებს სასამართლოს თავმჯდომარე - ვალერი ცერცვაძემ და ქართველმა მოსამართლეებმა უმასპინძლეს. საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. სტუმრებმა დიდი ინტერესი გამოიჩინეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და მოსამართლეთა დანიშვნის წესის, საქმეთა განაწილებისა და მოსამართლეთა საქმიანობის შეფასების ქართული მოდელების მიმართ.
ვრცლად
პერსონალური კომპიუტერები მხარეებისა და მათი წარმომადგენლებისათვის
2016-08-04
იუსტიციის სამინისტროს სსიპ – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს, რომელიც სასამართლო სხდომის დარბაზებში საკანონმდებლო მაცნეს სერვისების ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს, 29 ივლისს ხელი მოაწერეს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ნიკა ახალბედაშვილმა, სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა გიორგი კოპალიანმა და საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ შოთა ქარჩავამ. ხელმოწერის ცერემონია თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაიმართა. მემორანდუმის ფარგლებში საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 21 სხდომის დარბაზში, საქმის გასაცნობ ოთახში და მოქალაქეთა მისაღებში, ყოველგვარი საფასურის გადახდის გარეშე, განათავსებს უწყვეტი კვების წყაროთი აღჭურვილ 67 პერსონალურ კომპიუტერს. პროექტის მიზანია მართლმსაჯულების განხორციელების ხელშეწყობა და სამართალწარმოების მონაწილე მხარეთათვის ქართული ნორმატიული ბაზის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. საკანონმდებლო მაცნე მომხმარებელს სთავაზობს ოფიციალური იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიული აქტების მუდმივად განახლებად, სრულყოფილ მონაცემთა ბაზას, რომელიც მოიცავს ქვეყანაში მოქმედ ყველა ნორმატიულ აქტს. ნორმატიული აქტების საძიებო სისტემაში მომხმარებელს შეუძლია იხილოს კოდიფიცირებული აქტები და მათი ისტორია განხორციელებული ცვლილებების ყველა სტადიაზე. აღნიშნულ პროექტს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე საკუთარი შემოსავლებიდან სრულად აფინანსებს. პროექტის სავარაუდო ღირებულება 117 383 ლარია. ანალოგიური პროექტი გასულ წელსაც განხორციელდა, რომლის ფარგლებშიც საკანონმდებლო მაცნემ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 43 სხდომათა დარბაზში 129 პერსონალური კომპიუტერი განათავსა, რისთვისაც საკანონმდებლო მაცნეს საკუთარი სახსრებიდან 176 270 ლარი გამოიყო.
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია