International Book Project-ის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თანამშრომლობა
2014-09-18
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სახელით გვსურს მადლობა გადავუხადოთ "International book project" - რომელმაც სააპელაციო სასამართლოს მატერიალურ ბიბლიოთეკას 50 წიგნი გადასცა საჩუქრად. International Book Project არის პროექტი, რომელიც მუშაობს მსოფლიოში წიგნიერების ამაღლებისათვის, სწორედ ამ მიზნით თითქმის მთელი სამყაროს მასშტაბით სკოლებში, უმაღლეს დაწესებულებებსა და საჯარო უწყებებში უსასყიდლოდ გზავნიან წიგნებს; თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 50 წიგნი ჩამოვიდა. წიგნები ჟანრობრივად მრავალფეროვანი გამოდგა, ამანათში თავმოყრილი იყო არა მხოლოდ სამართლებრივი ლიტერატურა არამედ, წიგნები მენეჯმენტის, პოლიტიკური მეცნიერებებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების შესახებ. ვიმედოვნებთ, რომ International Book Project -თან სასამართლოს თანამშრომლობა უფრო მჭიდრო და ნაყოფიერი გახდება.
ვრცლად
სტაჟირება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში
2014-09-10
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტაჟირების კომისია აცხადებს კონკურსს სტაჟიორების მიღებაზე. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად, განაცხადების გადარჩევის და გასაუბრების ფორმით. კონკურსს ჩაატარებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტაჟირების კომისია. სააპლიკაციო ფორმის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2014 წლის 19 სექტემბერი. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მისამართზე: www.hr.gov.ge "ვაკანსიების ძებნის" გვერდზე, ველში "დამსაქმებელი", მიუთითეთ „თბილისის სააპელაციო სასამართლო“.
ვრცლად
წიგნები საჩუქრად
2014-08-20
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ბიბლიოთეკას დაემატა 16 ახალი წიგნი. თბილისის სააპელაციო სასამართლო, ლიტერატურის საჩუქრად გადმოცემისთვის მადლობას უხდის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას (GIZ) იხილეთ წიგნების ჩამონთვალი: 1. Agricultural Law for the European Union (current problems and future prospects), Heusel and Collins, 1999; 2. Towards a European Civil Code (Reflections on the Codification of Civil Law in Europe), Gavin Barrett, Ludovic Bernardeau, 2002; 3. Study on the Policy of Member State Competition Authorities towards Horizontal Cooperation Agreements between Undertakings, Academy of European Law Trier, 1999; 4. The European Energy Market: reconciling Competition and Security of Supply, Leigh Hancher, 1995; 5. Le systeme TVA dans le marche unique, Michel Aujean, 1997; 6. The European Energy Market: reconciling Competition and Security of Supply, Leigh Hancher, 1995; 7. Deregulation and Regulation of the European ‘Airscape’, Henri A. Wassenbergh, Frans G. von der Dunk, 1997; 8. Gordian Knots in European Public Procurement Law (Government Procurement Agreement - standards - Utilities - Remedies), Laurence Gormley, 1997; 9. Telecommunications and Broadcasting Networks under EC Law: The Protection Afforded to Consumers and Undertakings in the Information Society, Paul Nihoul, 2000; 10. Telecommunications and Broadcasting Networks under EC Law: The Protection Afforded to Consumers and Undertakings in the Information Society, 2000; 11. Free World Trade and th eEuropean Union (The Reconciliation of Interests and the Review of the Understanding on Dispute Settlement in the Framework of the World Trade Organization, Antonio Perez van Kappel, Wolfgang Heusel, 2000; 12. Creating a European Judicial Space (Prospects for Improving Judicial Cooperation in Civil Matters in the European Union), Gavin Barrett, 2001; 13. Vers une nouvelle Constitution pour I’Union europeenne? La Conference intergouvernementale de 1996, Jean-Denis Mouton, Torsten Stein, 1997; 14. Combating Corruption in the European Union, Barbara Huber, 2002; 15. Decentralised Application of EC Competition Law: National Experience and Reform, Antonio Perez van Kappel, 2001; 16. Enlarging the Fight against Fraud in the European Union: Penal and Administrative Sanctions, Settlement, Whistleblowing and Corpus Juris in the Candidate Countries, Peter Cullen, 2003 .
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს შორის ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
2014-08-01
თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს შორის ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ხელი მოაწერე სასამართლოს მენეჯემა გიორგი კოპალიანმა და TI-ს დირექტორმა ეკა გიგაურმა. მემორანდუმი ითვალისწინებთ თანამშრომლობას სასამართლო გადაწყვეტილებათა ხელმისაწვდომობის, განგრძობადი პროფესიული იურიდიული განათლებისა და სხვადასხვა ერთობლივი პროექტების ფარგლებში. თბილისის სააპელაციო სასამართლო აქტიურად თანამშრომლობს უმაღლეს სასწავლებლებთან, არასამთავრობო, სამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან სასამართლოს საქმიანობის ეფეტურობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.
ვრცლად
სააპელაციო სასამართლოს გამამართლებელი განაჩენი
2014-07-24
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ ნიკა გვარამია და მასთან ერთად ექვსი სხვა პირი უდანაშაულოდ სცნო. ნიკა გვარამიას ბრალი წარდგენილი ჰქონდა სისხლის სამართლის კოდექსის 338–ე მუხლის მიხედვით რაც გულისხმობს ქრთამის აღებას, ასევე 194–ე მუხლი – ფულის გათეთრება, 210–ე მუხლი – ყალბი საანგარიშსწორებო დოკუმენტის დამზადება და 362–ე – ყალბი დოკუმენტების დამზადება–გამოყენება და ცრუმეწარმეობაში დახმარება. ნიკა გვარამიასთან ერთად გამართლებულნი იქნენ: გიორგი ნემსიწვერიძე, ალექსანდრე ხეთაგური, დევი კანდელაკი, იზაბელა გუტიძე და კახაბერ დამენია. სასამართლოს გადაწყვეტილებითვე გამართლებულების მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება - გირაო გაუქმებულია, ხოლო გირაოს სახით შეტანილი ფულადი თანხა განაჩენის აღსრულებიდან ერთი თვის ვადაში სრულად დაუბრუნდეს მათ შემტან პირებს. აღნიშნული გადაწყვეტილებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2013 წლის 14 ნოემბრის განაჩენი უცვლელად დატოვა. სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი საკასაციო წესით შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში განაჩენის გამოცხადებიდან 1 თვის ვადაში.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ნიკა ჩემიასა და გიორგი გვიჩიანს სასჯელი შეუმცირა
2014-07-14
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ მსჯავრდებულების ნიკა ჩემიას და გიორგი გვიჩიანის შუამდგომლობები არ დააკმაყოფილა. თუმცა, მოსამართლე ლევან თევზაძის გადაწყვეტილებით, ცვლილებები შევიდა აღნიშნული პირების მიმართ დადგენილ განაჩენში. გიორგი გვიჩიანი ცნობილი იქნა დამნაშავედ სისხლის სამართლის კოდექსის 109-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „დ“ ქვეპუნქტებით, ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით და სსკ-ის 109-ე მუხლის „ი“ პუნქტით. გიორგი გვიჩიანს სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა. მსჯავრდებულს, 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის გათვალისწინებით, ერთი მეოთხედით შეუმცირდა სასჯელი და საბოლოო სასჯელად განესაზღვრა 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა. მოსამართლის გადაწყვეტილებითვე, გიორგი გვიჩიანს სასჯელის მოხდის ვადაში ჩაეთვლება პატიმრობაში ყოფნის დრო და სასჯელის მოხდის ვადის ათვლა დაიწყება დაკავების დღიდან ანუ 2006 წლის 7 მარტიდან. დამნაშავედვე იქნა ცნობილი მსჯავრდებული - ნიკა ჩემია. საქართველოს სსკ-ის 59-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველით განსაზღვრული სასჯელთა შთანთქმის პრინციპის გათვალისწინებით, უფრო მკაცრმა სასჯელმა შთანთქა ნაკლებად მკაცრი სასჯელი და ნიკა ჩემიას საბოლოო სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა. მოსამართლის გადაწყვეტილებითვე ნიკა ჩემიას სასჯელის მოხდის ვადაში ჩაეთვლება პატიმრობაში ყოფნის დრო და სასჯელის მოხდის ვადის ათვლა დაიწყება დაკავების დღიდან - 2005 წლის 23 დეკემბრიდან. განაჩენის საკასაციო წესით გასაჩივრება შესაძლებელია საქართველოს უზენაეს სასამარლოში.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გიორგი უგულავას საჩივარი დაუშვებლად ცნო
2014-07-08
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიამ 2014 წლის 8 ივლისს დაუშვებლად ცნო, სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულ გიორგი უგულავას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შესახებ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებაზე ბრალდებულის ინტერესების დამცველი ადვოკატების საჩივარი. სააპელაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ დაცვის მხარის საჩივარში არ არის დასაბუთებული გასაჩივრებული განჩინების დებულებათა მცდარობა, რაც საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 207-ე მუხლის მე-2 და მე-4 ნაწილების თანახმად, საჩივრის დასაშვებობის ერთ-ერთ აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. საქმის მასალებში არ მოიპოვება და არც საჩივრის ავტორებს არ წარმოუდგენიათ რაიმე ისეთი მტკიცებულება, რომელიც არსებით გავლენას მოახდენდა პირველი ინსტანციის სასამართლოს განჩინებით განსაზღვრული აღკვეთის ღონისძიების მართლზომიერებაზე. სასამართლოს განმარტებით, ის გარემოება, რომ ბრალდებულს სხვა საქმეზე შეფარდებული აქვს აღკვეთის ღონისძიება, ხოლო ზოგიერთ საქმეზე სასამართლომ მას არ შეუფარდა არცერთი სახის აღკვეთის ღონისძიება, არ შეიძლება გახდეს უპირობოდ, ბრალდებულის აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვების საფუძველი. საქმის მასალებში წარმოდგენილ, აღკვეთის ღონისძიებებთან დაკავშირებით გიორგი უგულავას მიმართ დღემდე გამოტანილ სასამართლოს განჩინებებში, მითითებული იყო მოცემული საქმისგან სრულიად განსხვავებული ფაქტობრივი და ფორმალური გარემოებები, რაც მნიშვნელოვანი იყო კონკრეტულ საქმეებზე შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების დროს და რომლებიც ყველა ცალკეულ შემთხვევაში შესაფასებლად ინდივიდუალურია.
ვრცლად
სტუდენტთა იმიტირებული პროცესი სააპელაციო სასამართლოში
2014-07-07
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში, ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის იმიტირებული სასამართლო პროცესების ოლიმპიადა შედგა. ოლიმპიადის ფარგლებში სტუდენტური ჯგუფები ერთმანეთს კაზუსების ამოხსნაში და სამართლებრივი ცოდნის დემონსტრირებაში ეჯიბრებოდნენ. სტუდენტთა მომზადებაზე მწვრთნელები ზრუნავდნენ, რომლებიც სტუდენტებს წარმატებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებს უნვითარებდნენ. თბილისის სააპელაციო სასამართლო, განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში, აქტიურად თანამშრომლობს სასწავლო დაწესებულებებთან სტუდენტების განათლების ხელშეწყობის კუთხით. სასამართლო მიესალმება ყველა ამგვარ საინტერესო პროექტს და მზადაა აქტიურად ჩაერთოს მსგავს წამოწყებებში.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ახალი საიტის პრეზენტაცია
2014-07-04
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ახალი ვებ-საიტი აქვს. განახლებული საიტის პრეზენტაცია სააპელაციო სასამართლოში ფართო აუდიტორიის წინაშე შედგა. ახალ საიტის ძველი მისამართით (www.tbappeal.court.ge), მომხმარებელს ბევრ ინოვაციასა და საინტერესო ფუნქციას სთავაზობს. საიტზე დეტალურადაა მოცეული ინფორმაცია სასამართლოს მოსამართლეების, ადმინისტრაციისა და ყველა მიმდინარე სიახლის შესახებ. სიახლეების გრაფაში ვიზიტორებს შეუძლია სასამართლოში მომხდარი ყველა სიახლის ნახვა, აქვეა პრესრელიზები სასამართლოს საინტერესო გადაწყვეტილებების, მიმდინარე განგრძობადი განათლების პროექტს და სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ. საიტზე განთავსებულია თავმჯდომარი მისასალმებელი სიტყვა, მისი ბიოგრაფია, ისევე როგორც სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა ბიოგრაფიები. საიტი შეიცავს ინფორმაციას სპიკერ მოსამართლეებისა და პრესსამსახურის შესახებ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელსაც საიტი ვიზიტორებს სთავზობს - სასამართლოში მიმდინარე სასამართლო პროცესების განრიგებია. აღნიშნულ გრაფაში მითითებულია არამხოლოდ პროცესის ჩატარების დრო და თარიღი, არამედ ინფორმაცია სხდომის დარბაზის, მოსამართლისა და რაც ყველაზე მთავარია პროცესის სტატუსის შესახებ. სტატუსი აჩვენებს დაწყებულია პროცესი, დასრულებული, თუ მიმდინარეობს. აღნიშნული, მნიშვნელოვნად გაამარტივეს, ჟურნალისტების, მხარეებისა და მოქალაქეთა წინასწარ ინფორმირებულობას. საიტზე განთავსებულია სტატისტიკური მონაცემები, ასევე სარჩელის ფორმები და რეგულაციები, რაც საიტს ხდის გაცილებით მოქნილს ფართო მომხმარებისათვის. საიტი ინტეგრირებულია სამართლის განმარტებით ლექსიკონთან, საიტზე განთავსებული ტექსტში ნებისმიერი სამართლებრივი ტერმინის მონიშვნის შემთხვევაში, მომენტალურად ჩნება აღნიშნული სიტყვის განმარტება. საიტი მოქნილი გახდა მათთვის ვისაც სასამართლოს ტურში სურს მონაწილეობის მიღება - უმარტივესი პროცედურის გავლის შემდგომ, ხდება სასურველ დღეს ტურზე რეგისტრაცია. საიტი საშუალებას იძლევა გაეცნოთ სასამართლოს სტრუქტურას, ვიდეო და ფოტო გალერეას, იგი ორიენოვანია და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებულ პირისათვის. გარდა ზემოთქმულისა ვებ-გვერდს დაემატა შემდეგი ინოვაციური ფუნქციები: - ონლაინ დახმარება; - სამართლებრივი სიახლეების დაიჯესტი; - რეგისტრაცია დისტანციური პრაქტიკაზე; - საპროცესო ვადების გამოთვლა; - ვებ-გვერდის ანდროიდის აპლიკაცია. თბილისის სააპელაციო სასამართლო აგრძელებს მომხმარებელზე ორიენტირებული ვებ-გვერდის განვითარებას.
ვრცლად
კერძო საჩივრის ფარგლები
2014-06-30
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოქალაქე ვ. ხ.-ს კერძო საჩივარი, რომლითაც ვ. ხ. სააპელაციო სასამართლოსგან ითხოვდა გასაჩივრებული განჩინების გაუქმებას, საქმის წარმოების განახლებას და ასევე ს. ხ.-ს ნაცვლად მოსარჩელედ ვ. ხ.-ს მიჩნევას. კერძო საჩივრის ავტორი განმარტავდა, რომ სარჩელი არასწორად იყო შეტანილი და მასში მოსარჩელედ ვ. ხ.-ს ნაცვლად მითითებული იყო ს. ხ.. მისივე მტკიცებითვე, ასევე არასწორად იყო მითითებული სასარჩელო მოთხოვნა და სარჩელზე გადასახდელი ბაჟი. სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ განიხილა ვ. ხ.-ს კერძო საჩივარი და არ დაკმაყოფილა იგი. სამოქალაქო საქმეთა პალატის განმარტებით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 414-ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, კერძო საჩივრის შეტანა შეუძლიათ მხარეებს, რომელთა მიმართაც გამოტანილია განჩინება, აგრეთვე იმ პირებსაც, რომლებსაც უშუალოდ ეხებათ ეს განჩინება. კერძო საჩივრის შეტანა შეიძლება სასამართლოს მიერ გამოტანილ განჩინებებზე, მხოლოდ ამ კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. პალატამ განმარტა, რომ მხარის მიერ გასაჩივრებული განჩინების გაუქმების საფუძვლად მითითებული გარემოებები, როგორიცაა არასათანადო პირის მიერ სარჩელის აღძვრა, სასარჩელო მოთხოვნის არასწორად მითითება, წარმოადგენს არა კერძო საჩივრის ავტორის მოთხოვნის დაკმაყოფილების, არამედ სწორედ სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის საფუძველს. სააპელაციო სასამართლო აქვე დასძენს, რომ კერძო საჩივრის განხილვის ფარგლებში ვერ იმსჯელებს კერძო საჩივრის ავტორის (ვ. ხ.-ს) მოთხოვნაზე მოსარჩელის შეცვლის თაობაზე, ვინაიდან საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 84-ე მუხლის თანახმად, სასამართლოს საქმის განხილვის დროს შეუძლია მოსარჩელის თანხმობით საქმის შეუწყვეტლად შეცვალოს თავდაპირველი მოსარჩელე სათანადო მოსარჩელით და არა ისეთ პირობებში, როდესაც სარჩელი წარმოებაში არ არის მიღებული. ჯეროვანი სასამართლო სამართალწარმოება მხოლოდ ჯეროვანი სარჩელის პირობებშია შესაძლებელი. შესაბამისად, ვ. ხ.-ს ეძლევა შესაძლებლობა სარჩელი კანონით დადგენილი წესით მოამზადოს და სრულყოფილი სახით წარადგინოს იგი სასამართლოში.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლო მიესალმება ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერას
2014-06-27
ასოცირების შეთანხმება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოსთვის ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ასოცირების შეთანხმება გულისხმობს რეფორმების დაჩქარებას დემოკრატიული მმართველობისა და კანონის უზენაესობის სფეროში, ვაჭრობისა და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას, ასევე ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოებას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა გარემოს დაცვა, სურსათის უვნებლობას. ხელშეკრულება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი და ეკონომუკურად ძლიერი საზოგადოების ჩამოყალიბებას. აღნიშნული შეთანხმებით საქართველო უბრუნდება ისტორიულად მის კუთვნილ ადგილს ევროპულ სახელმწიფოთა შორის. სააპელაციო სასამართლო მიესალმება ამ ისტორიულ მოვლენას და ულოცავს სრულიად საქართველოს მოსახლეობას.
ვრცლად
გასაუბრების განრიგი
2014-06-20
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 22 მაისს ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების გრაფიკი: 2014 წლის 23 ივნისი 10.00 საათი 1. ეკატერინე გოგრიჭიანი 2. ლელა მილდენბერგერი 3. თამთა მიქაია 4. ეკატერინე ობოლაძე 5. რევაზ სამსონიძე 6. ნანა უნდილაშვილი 7. თამუნა ჩალაძე 8. ედუარდ ყიყიშვილი 9. სალომე ახვლედიანი 10. გოგა ბოგვერაძე 11. მაკა ბილანიშვილი 12. თამთა გოგია 13. ასმათ გრძელიძე 14. ეკატერინე გურული 15. ეკატერინე დიხამინჯია 16. ნათია ზანდუკელი 14.00 საათი 1. გიორგი კაპანაძე 2. სულხან კაპანაძე 3. თამარ კვარაცხელია 4. ქეთევან მაისურაძე 5. გიორგი მარანელი 6. სალომე მარგველაშვილი 7. გიორგი მაჭარაშვილი 8. ია მოქია 9. ანა მჭედლიშვილი 10. ნინო პატარაია 11. თამარ რობაქიძე 12. თამარ ჭალიძე 13. ნათია ხაჩიძე 14. ნანა ხეიძე 15. სოფიკო ჯიმშელეიშვილი 16. თამარ ცუცქირიძე 2014 წლის 24 ივნისი 10.00 საათი 1. სოფიკო გოგიშვილი 2. ანა გულბათიშვილი 3. მარიამ ჯაოშვილი 4. ხატია გელაზონია 5. აკაკი მაისურაძე 6. თორნიკე ჟოჟიკაშვილი 7. იოველ გიუნაშვილი 8. კახა დვალიძე 9. ელგუჯა ჯამაგიძე 10. მეგი დავითიშვილი 11. უჩა სოხაშვილი 12. ნონა აჩუაშვილი 13. ნანა კობახიძე 14.00 საათი 1. თამარ კაპანაძე 2. შორენა რობაქიძე 3. მარიამ იობიძე 4. ნანა ნიკოლაიშვილი 5. ლია ჭუმბურიძე 6. ანდრო ხარშილაძე 7. თეა ბერიძე 8. ანა ბუტიკაშვილი 9. ილონა გოგია 10. დიანა ინასარიძე 11. თინათინ კაპანაძე 12. ნათია მუმლაძე 13. ელენე ხათაშვილი
ვრცლად
გერმანიისა და პოლონეთის სასამართლო დელეგაციების ვიზიტი დასრულდა
2014-06-06
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დასრულდა დრეზდენისა და ვროცლავის სასამართლო დელეგაციების ვიზიტი. გუშინ ბოლო სამუშაო შეხვედრები სააპელაციო სასამართლოში შედგა. სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში გერმანიის დელეგაციის თავმჯდომარემ, ულრიხ ჰაგენლოხმა განიხილა გერმანიის სასამართლოში მოხელეთა დაწინაურებისა და წახალისების წესი, ასევე მოხლეთა დანიშვნის საკითხები. ამავე შეხვედრაზე, თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტმა თათია ქვრივიშვილმა წარადგინა პრეზენტაცია განგრძობადი განათლების პროექტის შესახებ, რომლის ფარგლებში სასამართლოში, იმართება ლექციები, პრეზენტაციევი, ვორკშოპები. ამავე პროექტის ფარგლებში, ხორციელდება სასამართლო ტურები. ტურის საშუალებით ვიზტორებს ეძლევათ საშუალება დაათავლიერონ სასამართლო და მოისმინონ პრეზენტაცია სასამართლო სტრუქტურის შესახებ. ამავე დღეს, პოლონეთის დელეგაციის წევრემა შეხვედრა გამართეს სააპელაციო სასამართლო მოსამართლეებთან, აღნიშნული შეხვედრის ფარგლებში მოხდა პოლონეთის სააპეალციო და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტრუქტურული შედარება. პოლონეთისა და გერმანიის დელეგაციების შემდგომი ვიზიტი სააპელაციო სასამართლოში ივლისის თვეშია დაგეგმილი.
ვრცლად
ულრიხ ჰაგენლოხის საჯარო ლექცია
2014-06-04
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოს პრეზიდენტმა ულრიხ ჰაგენლოხმა საჯარო ლექცია წაიკითხა. მომხსენებელმა ლექციაში: "მოსამართლის დამოუკიდებლობა გერმანიაში" - მოიცვა ისეთი საკითხები, როგორიცაა: მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის წესი, მოსამართლედ დანიშვნის კრიტერიუმები, მოსამართლეთა ქცევის ეთიკა და სხვა... მომხსენებელმა მოიყვანა კონკრეტული მაგალითები გერმნამული სასამართლოს პრაქტიკიდან და გაავლო პარალელები ქართულ რეალობასთან. ლექციას ესწრებოდნენ გერმანული და პოლონური დელეგაციის წევრები, რომლებიც 5 დღიანი სამუშაო ვიზიტით სააპელაციო სასამართლოში იმყოფებიან. გერმანიის საერთაშორისო დახმარების საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით ქართული მხარე უკვე მრავალგზის მასპინძლობს დრეზდენისა და ვროცლავის სასამართლოს დელეგაციებს. მათივე დახმარებით არაერთხელ შედგა ქართველ მოსამართლეთა ვიზიტები დასახელებულ სასამართლოებში. ლექციის შეჯამებისას სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ვალერი ცერცვაძემ, მადლობა გადაუხადა მომხსენებელს, ულრიხ ხჰაგენლოხს და იმედი გამოთქვა, რომ თანამშრომლობის ფარგლებში მსგავსი არა ერთი შეხვედრა გაიმართება.
ვრცლად
სააპელაციო სასამართლო დრეზდენისა და ვროცლავის სასამართლო დელეგაციებს მასპინძლობს
2014-06-02
თბილისის სააპელაციო სასამართლო გერმანიისა და პოლონეთის მოსამართლეთა დელეგაციებს მასპინძლობს. სამმხრივი შეხვედრებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვალერი ცერცვაძე ხელმძღვანელობს. დღევადელი სამუშაო სესიის ფარგლებში სამივე ქვეყნის მოსამართლეთა მონაწილეობით განხილულ იქნა: საკუთრების ბოროტად გამოყენების და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების პრობლემატური საკითხები. პოლინეთისა და გერმანიის დელეგაციების ვიზიტი 5 სამუშაო დღეს გასტანს. აღნიშნული ვიზიტის ფარგლებშივე დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოს პრეზიდენტი ულრიხ ჰაგენლოხი, ხვალ, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მე-12 სხდომათა დარბაზში საჯარო ლექციას წაიკითხავს. ლექციის თემაა: "მოსამართლის დამოუკიდელობა გერმანიაში", ლექცია 18:30-ზე დაიწყება და მასზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. კვირის განმავლობაში დაგეგმილი შეხვედრები როგორც სამოქალაქო სამართლებრივ თემებს, ასევე სასამართლოს მენეჯმენტის საკითხებს მიეძღვნება, რომლებშიც აქტიურად იქნებიან ჩართული სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლეები და სასამართლოს მენეჯმენტი. გერმანიის საერთაშორისო დახმარების საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით ქართული მხარე უკვე მრავალგზის მასპინძლობს დრეზდენისა და ვროცლავის სასამართლოს დელეგაციებს. მათივე დახმარებით არაერთხელ შედგა ქართველ მოსამართლეთა ვიზიტები დასახელებულ სასამართლოებში. მომავალი მოსამართლეთა ჰოსპიტაცია დაგეგმილია ივლისში, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, ხოლო ქართველი მოსამართლეები სექტემბრის ბოლოს ესტუმრებიან დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოს, სადაც უშუალოდ გაეცნობიან საქმის მომზადებისა და განხილვის გერმანულ წესს.
ვრცლად
სტუდენტები სტუმრად სააპელაციო სასამართლოში
2014-05-30
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ, განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში გ. რობაქიძის მეორე და მესამე კურსის სტუდენტებს უმასპინძლა. ვიზიტით ფარგლებში, სტუდენტებისათვის ჩატარადა ლექცია/პრეზენტაცია, რომლის ფარგლებში განხილული იქნა სასამართლო სისტემა, სასამართლოს ტიპები, მოსამართლეთა დანიშვნის წესი და სხვა მრავალი. ლექციის ფარგლებშივე სტუდენტები შეხვდნენ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მრჩეველს კახა კობერიძეს, რომელმაც სტუდენტებს გააცნო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა. სტუდენებს შეხვდა სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე შორენა ყაველაშვილიც მისი პრეზენტაციის თემატიკა მოსამართლის საქმიანობას შეეხებოდა. შეხვედრა კითვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ვიზიტის მეორე ეტაპზე, სტუდენტებმა დაათვალიერეს სასამართლოს შენობა, სასამართლო დარბაზები, კანცელარია და უსაფრთხოების ოთახები. აქვე შეგახსენებთ, რომ სააპელაციო სასამართლოში მსგავსი ტიპის შემეცნებითი ტურები მუდმივად იმართება და მათზე დასწრება ნებისმიერი მსურველისთვის ხელმისაწვდომია.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ანდროიდის აპლიკაცია
2014-05-29
თბილისის სააპელაციო სასამართლო წარმოგიდგენთ ინოვაციურ პროდუქტს - სასამართლოს ანდროიდის აპლიკაციას. თბილისის სააპელაციო სასამართლო პირველი საჯარო სამსახურია, რომელიც დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს მობილურ აპლიკაციას სასამართლოს შესახებ ინფორმაციის მისაღებად. აპლიკაციის მეშვეობით ნებისმიერ დაინტერესებული პირი შეუძლია გაეცნოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სიახლეებს, სხდომათა განრიგსა და სასამართლოს საკონტაქტო ინფორმაციას. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ანდროიდის აპლიკაციის გამოსაყენებლად: 1. გახსენით Play Store-ი თქვენს ანდროიდის ოპერაციული სისტემის მქონე ტელეფონში; 2. მიუთითოთ საძიებო სისტემაში აპლიკაციის დასახელება: Tbilisi Court of Appeals; 3. მოძებნეთ თბილისის სააპლაციო სასამართლოს ლოგო და დააჭირეთ ღილაკს INSTALL. თბილისის სააპელაციო სასამართლო ორიენტირებულია საზოგადოების მომსახურების გაუმჯობესებაზე. დარწმუნებული ვართ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ანდროიდის აპლიკაცია ხელს შეუყობს ჩვენი სასამართლოს საქმიანობით დაინტერესებული პირებს უფრო მარტივად და კომფორტულად მიიღონ საჭირო ინფორმაცია.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მადლობა
2014-05-29
თბილისის სააპელაციო სასამართლო ახორციელებს განგრძობადი განათლების პროექტს (www.edu.court.ge) . პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 61 პრეზენტაცია, საჯარო ლექცია და ვებინარი სხვადასხვა სამართლებრივი და მომიჯნავე კომპეტენციების თაობაზე. განგრძობადი განათლების პროექტის განვითარების შემდეგ ეტაპად გვესახება საგანმანათლებლო აქტივობების ვიდეო ჩაწერა და ჩანაწერების განთავსება საჯარო ვებ-სივრცეში, რაც პროექტის ფარგლებში დაგროვილი ინფორმაციის უფრო ეფექტური უტილიზაციის საშუალებას მოგვცემს. ჩვენს აღნიშნულ ინიციატივას მხარი დაუჭირა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებამ (GIZ) და 28 მაისს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საჩუქრად გადმოსცა ვიდეო ჩაწერისათვის აუცილებელი აპარატურა (ვიდეოკამერა, შტატივი, დიქტფონი და მიკროფონების სისტემა). თბილისის სააპელაციო სასამართლო მადლობას უხდის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას (GIZ) აღნიშნულ და სხვა მრავალ პროექტებში გაწეული მხარდაჭერისთვის.
ვრცლად
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება თავისუფალ უნივერსიტეტთან
2014-05-28
თავისუფალ უნივერსიტეტსა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის მიზანია სასამართლოსა და უნივერსერსიტეტს შორის მჭიდრო, პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა სწავლების ხარისხის ამაღლებას. თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანმა ნათია ხანთაძემ და სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა გიორგი კოპალიანმა. მემორანდუმის ფარგლებში, სასამართლო დაეხმარება უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის დამამთავრებელი კურსისა სტუდენტებს, სასამართლო პრაქტიკის ორგანიზებასა და განხორციელებაში. ამავდროულად, სასამართლო გამოყოფს მატერიალურ–ტექნიკურ ბაზას, უზრუნველყოფილ სხდომის დარბაზებს უნივერსიტეტის მიერ იმიტირებული პროცესების ჩატარებისათვის, ასევე უზრუნველყოფს სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში უნივერსიტეტის მიერ მომზადებული საქმეთა ანალიზების განთავსებასა და მათი შესაბამისი საქმის მოსამართლეებისათვის მიწოდებას. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებთან, მათ შორის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, თავისუფალ უნივერსიტეტთან, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტთან. საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, სააპელაციო სასამართლო მზადაა ითანამშრომლოს დაინტერესებულ უმაღლეს სასწავლებლებთან, რითაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა პრაქტიკული ცოდინის ამაღლებას.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გამოცხადებული კონკურსი
2014-05-22
თბილისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს შემდგომ ვაკანტურ თანამდებობებზე: იურიდიული: თავმჯდომარის ბიუროს სპეციალისტი; მოსამართლის თანაშემწე; სხდომის მდივანი. ადამიანური რესურსების მართვა/კადრები: საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი; საქმისწარმოება: კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი; კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორის წამყვანი სპეციალისტი; კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი; კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი; კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) საკურიერო სექტორის კურიერი. მანდატური: მანდატურის სამსახურის ცვლის უფროსი. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიჰყევით ქვემოთ მითითებულ ბმულს
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს დელეგაციის ვიზიტი დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოსა და ვროცლავის სააპელაციო სასამართლოში
2014-05-14
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საჯარო მოხელეთა და ასევე მოსამართლეთა დელეგაცია, სასამართლოს თავმჯდომარის ვალერი ცერცვაძის ხელმძღვანელობით, დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოსა და ვროცლავის სააპელაციო სასამართლოში იმყოფებოდა ვიზიტად. აღნიშნული ვიზიტი ეძღვნებოდა სასამართლოს ადმინისტრირებისა და სასამართლოს პერსონალის განვითარების კონცეფციების განხილვასა და გამოცდილებათა ურთიერთგაზიარებას. დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოში შეხვედრების განმავლობაში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს წარმომადგენლები დეტალურად გაეცნენ გერმანულ მიდგომას ადამიანური რესურსების მართვის, განვითარების, შეფასებისა და წახალისების სფეროში. წარმოდგენილ იქნა გერმანული გამოცდილება დასახელებული პროცესის მაქსიმალურად გამჭვირვალედ და ობიექტურად წარმართვის უზრუნველსაყოფად. განხილვის ერთ-ერთ თემას წარმოადგენდა მოსამართლეთა დატვირთულობის შეფასებისა და მოსამართლის საქმიანობის ოპტიმალური გადანაწილების გერმანული მოდელი - PEBB§Y . ვროცლავის სააპელაციო სასამართლოში ვიზიტისას გერმანულ და ქართულ დელეგაციებს შესაძლებლობა მიეცათ გაცნობოდნენ პოლონეთის სასამართლო სისტემას, სასამართლო ადმინისტრირების პოლონურ მიდგომებს და პოლონეთში დანერგილ სამართალწარმოების ელექტრონული სისტემებს. როგორც ქართულმა, ასევე გერმანულმა და პოლონურმა მხარეებმა გამოთქვეს მზადყოფნა აღნიშნულ თემებზე გააგრძელონ თანამშრომლობა და გამოცდილებათა ურთიერთგაზიარება. დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოსა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შორის თანამშრომლობა 2012 წელს დაიწყო. აღნიშნულ პარტნიორობა დასაწყისიდანვე მხარდაჭერილი იყო გერმანიის საერთაშორის თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მიერ. თანამშრომლობის განმავლობაში ორმხრივი ვიზიტებისა და მოსამართლეთა ჰოსპიტაციების ფარგლებში განხილულ იქნა არაერთი საინტერესო და ქართული მართლმსაჯულებისათვის აქტუალური თემა. ვროცლავის სააპელაციო სასამართლოსთან თანამშრომლობას ახლახანს ჩაეყარა საფუძველი და მხარეები იმედს გამოთქვამენ, რომ წინ არაერთი საინტერესო და ნაყოფიერი შეხვედრა ელით. დელეგაციის ვიზიტი 5 მაისიდან 10 მაისის ჩათვლით გაგრძელდა. თანამშრომლობის ფარგლებში დაგეგმილია შემდგომი ვიზიტები პროექტში ჩართულ სამივე ქვეყნის სასამართლოებში. მორიგი სამუშაო შეხვედრას ქართული მხარე 2 ივნისს უმასპინძლებს.
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია