თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ახალი საიტის პრეზენტაცია
2014-07-04
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ახალი ვებ-საიტი აქვს. განახლებული საიტის პრეზენტაცია სააპელაციო სასამართლოში ფართო აუდიტორიის წინაშე შედგა. ახალ საიტის ძველი მისამართით (www.tbappeal.court.ge), მომხმარებელს ბევრ ინოვაციასა და საინტერესო ფუნქციას სთავაზობს. საიტზე დეტალურადაა მოცეული ინფორმაცია სასამართლოს მოსამართლეების, ადმინისტრაციისა და ყველა მიმდინარე სიახლის შესახებ. სიახლეების გრაფაში ვიზიტორებს შეუძლია სასამართლოში მომხდარი ყველა სიახლის ნახვა, აქვეა პრესრელიზები სასამართლოს საინტერესო გადაწყვეტილებების, მიმდინარე განგრძობადი განათლების პროექტს და სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ. საიტზე განთავსებულია თავმჯდომარი მისასალმებელი სიტყვა, მისი ბიოგრაფია, ისევე როგორც სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა ბიოგრაფიები. საიტი შეიცავს ინფორმაციას სპიკერ მოსამართლეებისა და პრესსამსახურის შესახებ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელსაც საიტი ვიზიტორებს სთავზობს - სასამართლოში მიმდინარე სასამართლო პროცესების განრიგებია. აღნიშნულ გრაფაში მითითებულია არამხოლოდ პროცესის ჩატარების დრო და თარიღი, არამედ ინფორმაცია სხდომის დარბაზის, მოსამართლისა და რაც ყველაზე მთავარია პროცესის სტატუსის შესახებ. სტატუსი აჩვენებს დაწყებულია პროცესი, დასრულებული, თუ მიმდინარეობს. აღნიშნული, მნიშვნელოვნად გაამარტივეს, ჟურნალისტების, მხარეებისა და მოქალაქეთა წინასწარ ინფორმირებულობას. საიტზე განთავსებულია სტატისტიკური მონაცემები, ასევე სარჩელის ფორმები და რეგულაციები, რაც საიტს ხდის გაცილებით მოქნილს ფართო მომხმარებისათვის. საიტი ინტეგრირებულია სამართლის განმარტებით ლექსიკონთან, საიტზე განთავსებული ტექსტში ნებისმიერი სამართლებრივი ტერმინის მონიშვნის შემთხვევაში, მომენტალურად ჩნება აღნიშნული სიტყვის განმარტება. საიტი მოქნილი გახდა მათთვის ვისაც სასამართლოს ტურში სურს მონაწილეობის მიღება - უმარტივესი პროცედურის გავლის შემდგომ, ხდება სასურველ დღეს ტურზე რეგისტრაცია. საიტი საშუალებას იძლევა გაეცნოთ სასამართლოს სტრუქტურას, ვიდეო და ფოტო გალერეას, იგი ორიენოვანია და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებულ პირისათვის. გარდა ზემოთქმულისა ვებ-გვერდს დაემატა შემდეგი ინოვაციური ფუნქციები: - ონლაინ დახმარება; - სამართლებრივი სიახლეების დაიჯესტი; - რეგისტრაცია დისტანციური პრაქტიკაზე; - საპროცესო ვადების გამოთვლა; - ვებ-გვერდის ანდროიდის აპლიკაცია. თბილისის სააპელაციო სასამართლო აგრძელებს მომხმარებელზე ორიენტირებული ვებ-გვერდის განვითარებას.
ვრცლად
კერძო საჩივრის ფარგლები
2014-06-30
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოქალაქე ვ. ხ.-ს კერძო საჩივარი, რომლითაც ვ. ხ. სააპელაციო სასამართლოსგან ითხოვდა გასაჩივრებული განჩინების გაუქმებას, საქმის წარმოების განახლებას და ასევე ს. ხ.-ს ნაცვლად მოსარჩელედ ვ. ხ.-ს მიჩნევას. კერძო საჩივრის ავტორი განმარტავდა, რომ სარჩელი არასწორად იყო შეტანილი და მასში მოსარჩელედ ვ. ხ.-ს ნაცვლად მითითებული იყო ს. ხ.. მისივე მტკიცებითვე, ასევე არასწორად იყო მითითებული სასარჩელო მოთხოვნა და სარჩელზე გადასახდელი ბაჟი. სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ განიხილა ვ. ხ.-ს კერძო საჩივარი და არ დაკმაყოფილა იგი. სამოქალაქო საქმეთა პალატის განმარტებით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 414-ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, კერძო საჩივრის შეტანა შეუძლიათ მხარეებს, რომელთა მიმართაც გამოტანილია განჩინება, აგრეთვე იმ პირებსაც, რომლებსაც უშუალოდ ეხებათ ეს განჩინება. კერძო საჩივრის შეტანა შეიძლება სასამართლოს მიერ გამოტანილ განჩინებებზე, მხოლოდ ამ კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. პალატამ განმარტა, რომ მხარის მიერ გასაჩივრებული განჩინების გაუქმების საფუძვლად მითითებული გარემოებები, როგორიცაა არასათანადო პირის მიერ სარჩელის აღძვრა, სასარჩელო მოთხოვნის არასწორად მითითება, წარმოადგენს არა კერძო საჩივრის ავტორის მოთხოვნის დაკმაყოფილების, არამედ სწორედ სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის საფუძველს. სააპელაციო სასამართლო აქვე დასძენს, რომ კერძო საჩივრის განხილვის ფარგლებში ვერ იმსჯელებს კერძო საჩივრის ავტორის (ვ. ხ.-ს) მოთხოვნაზე მოსარჩელის შეცვლის თაობაზე, ვინაიდან საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 84-ე მუხლის თანახმად, სასამართლოს საქმის განხილვის დროს შეუძლია მოსარჩელის თანხმობით საქმის შეუწყვეტლად შეცვალოს თავდაპირველი მოსარჩელე სათანადო მოსარჩელით და არა ისეთ პირობებში, როდესაც სარჩელი წარმოებაში არ არის მიღებული. ჯეროვანი სასამართლო სამართალწარმოება მხოლოდ ჯეროვანი სარჩელის პირობებშია შესაძლებელი. შესაბამისად, ვ. ხ.-ს ეძლევა შესაძლებლობა სარჩელი კანონით დადგენილი წესით მოამზადოს და სრულყოფილი სახით წარადგინოს იგი სასამართლოში.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლო მიესალმება ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერას
2014-06-27
ასოცირების შეთანხმება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოსთვის ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ასოცირების შეთანხმება გულისხმობს რეფორმების დაჩქარებას დემოკრატიული მმართველობისა და კანონის უზენაესობის სფეროში, ვაჭრობისა და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას, ასევე ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოებას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა გარემოს დაცვა, სურსათის უვნებლობას. ხელშეკრულება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი და ეკონომუკურად ძლიერი საზოგადოების ჩამოყალიბებას. აღნიშნული შეთანხმებით საქართველო უბრუნდება ისტორიულად მის კუთვნილ ადგილს ევროპულ სახელმწიფოთა შორის. სააპელაციო სასამართლო მიესალმება ამ ისტორიულ მოვლენას და ულოცავს სრულიად საქართველოს მოსახლეობას.
ვრცლად
გასაუბრების განრიგი
2014-06-20
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 22 მაისს ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების გრაფიკი: 2014 წლის 23 ივნისი 10.00 საათი 1. ეკატერინე გოგრიჭიანი 2. ლელა მილდენბერგერი 3. თამთა მიქაია 4. ეკატერინე ობოლაძე 5. რევაზ სამსონიძე 6. ნანა უნდილაშვილი 7. თამუნა ჩალაძე 8. ედუარდ ყიყიშვილი 9. სალომე ახვლედიანი 10. გოგა ბოგვერაძე 11. მაკა ბილანიშვილი 12. თამთა გოგია 13. ასმათ გრძელიძე 14. ეკატერინე გურული 15. ეკატერინე დიხამინჯია 16. ნათია ზანდუკელი 14.00 საათი 1. გიორგი კაპანაძე 2. სულხან კაპანაძე 3. თამარ კვარაცხელია 4. ქეთევან მაისურაძე 5. გიორგი მარანელი 6. სალომე მარგველაშვილი 7. გიორგი მაჭარაშვილი 8. ია მოქია 9. ანა მჭედლიშვილი 10. ნინო პატარაია 11. თამარ რობაქიძე 12. თამარ ჭალიძე 13. ნათია ხაჩიძე 14. ნანა ხეიძე 15. სოფიკო ჯიმშელეიშვილი 16. თამარ ცუცქირიძე 2014 წლის 24 ივნისი 10.00 საათი 1. სოფიკო გოგიშვილი 2. ანა გულბათიშვილი 3. მარიამ ჯაოშვილი 4. ხატია გელაზონია 5. აკაკი მაისურაძე 6. თორნიკე ჟოჟიკაშვილი 7. იოველ გიუნაშვილი 8. კახა დვალიძე 9. ელგუჯა ჯამაგიძე 10. მეგი დავითიშვილი 11. უჩა სოხაშვილი 12. ნონა აჩუაშვილი 13. ნანა კობახიძე 14.00 საათი 1. თამარ კაპანაძე 2. შორენა რობაქიძე 3. მარიამ იობიძე 4. ნანა ნიკოლაიშვილი 5. ლია ჭუმბურიძე 6. ანდრო ხარშილაძე 7. თეა ბერიძე 8. ანა ბუტიკაშვილი 9. ილონა გოგია 10. დიანა ინასარიძე 11. თინათინ კაპანაძე 12. ნათია მუმლაძე 13. ელენე ხათაშვილი
ვრცლად
გერმანიისა და პოლონეთის სასამართლო დელეგაციების ვიზიტი დასრულდა
2014-06-06
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დასრულდა დრეზდენისა და ვროცლავის სასამართლო დელეგაციების ვიზიტი. გუშინ ბოლო სამუშაო შეხვედრები სააპელაციო სასამართლოში შედგა. სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში გერმანიის დელეგაციის თავმჯდომარემ, ულრიხ ჰაგენლოხმა განიხილა გერმანიის სასამართლოში მოხელეთა დაწინაურებისა და წახალისების წესი, ასევე მოხლეთა დანიშვნის საკითხები. ამავე შეხვედრაზე, თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტმა თათია ქვრივიშვილმა წარადგინა პრეზენტაცია განგრძობადი განათლების პროექტის შესახებ, რომლის ფარგლებში სასამართლოში, იმართება ლექციები, პრეზენტაციევი, ვორკშოპები. ამავე პროექტის ფარგლებში, ხორციელდება სასამართლო ტურები. ტურის საშუალებით ვიზტორებს ეძლევათ საშუალება დაათავლიერონ სასამართლო და მოისმინონ პრეზენტაცია სასამართლო სტრუქტურის შესახებ. ამავე დღეს, პოლონეთის დელეგაციის წევრემა შეხვედრა გამართეს სააპელაციო სასამართლო მოსამართლეებთან, აღნიშნული შეხვედრის ფარგლებში მოხდა პოლონეთის სააპეალციო და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტრუქტურული შედარება. პოლონეთისა და გერმანიის დელეგაციების შემდგომი ვიზიტი სააპელაციო სასამართლოში ივლისის თვეშია დაგეგმილი.
ვრცლად
ულრიხ ჰაგენლოხის საჯარო ლექცია
2014-06-04
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოს პრეზიდენტმა ულრიხ ჰაგენლოხმა საჯარო ლექცია წაიკითხა. მომხსენებელმა ლექციაში: "მოსამართლის დამოუკიდებლობა გერმანიაში" - მოიცვა ისეთი საკითხები, როგორიცაა: მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის წესი, მოსამართლედ დანიშვნის კრიტერიუმები, მოსამართლეთა ქცევის ეთიკა და სხვა... მომხსენებელმა მოიყვანა კონკრეტული მაგალითები გერმნამული სასამართლოს პრაქტიკიდან და გაავლო პარალელები ქართულ რეალობასთან. ლექციას ესწრებოდნენ გერმანული და პოლონური დელეგაციის წევრები, რომლებიც 5 დღიანი სამუშაო ვიზიტით სააპელაციო სასამართლოში იმყოფებიან. გერმანიის საერთაშორისო დახმარების საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით ქართული მხარე უკვე მრავალგზის მასპინძლობს დრეზდენისა და ვროცლავის სასამართლოს დელეგაციებს. მათივე დახმარებით არაერთხელ შედგა ქართველ მოსამართლეთა ვიზიტები დასახელებულ სასამართლოებში. ლექციის შეჯამებისას სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ვალერი ცერცვაძემ, მადლობა გადაუხადა მომხსენებელს, ულრიხ ხჰაგენლოხს და იმედი გამოთქვა, რომ თანამშრომლობის ფარგლებში მსგავსი არა ერთი შეხვედრა გაიმართება.
ვრცლად
სააპელაციო სასამართლო დრეზდენისა და ვროცლავის სასამართლო დელეგაციებს მასპინძლობს
2014-06-02
თბილისის სააპელაციო სასამართლო გერმანიისა და პოლონეთის მოსამართლეთა დელეგაციებს მასპინძლობს. სამმხრივი შეხვედრებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვალერი ცერცვაძე ხელმძღვანელობს. დღევადელი სამუშაო სესიის ფარგლებში სამივე ქვეყნის მოსამართლეთა მონაწილეობით განხილულ იქნა: საკუთრების ბოროტად გამოყენების და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების პრობლემატური საკითხები. პოლინეთისა და გერმანიის დელეგაციების ვიზიტი 5 სამუშაო დღეს გასტანს. აღნიშნული ვიზიტის ფარგლებშივე დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოს პრეზიდენტი ულრიხ ჰაგენლოხი, ხვალ, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მე-12 სხდომათა დარბაზში საჯარო ლექციას წაიკითხავს. ლექციის თემაა: "მოსამართლის დამოუკიდელობა გერმანიაში", ლექცია 18:30-ზე დაიწყება და მასზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. კვირის განმავლობაში დაგეგმილი შეხვედრები როგორც სამოქალაქო სამართლებრივ თემებს, ასევე სასამართლოს მენეჯმენტის საკითხებს მიეძღვნება, რომლებშიც აქტიურად იქნებიან ჩართული სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლეები და სასამართლოს მენეჯმენტი. გერმანიის საერთაშორისო დახმარების საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით ქართული მხარე უკვე მრავალგზის მასპინძლობს დრეზდენისა და ვროცლავის სასამართლოს დელეგაციებს. მათივე დახმარებით არაერთხელ შედგა ქართველ მოსამართლეთა ვიზიტები დასახელებულ სასამართლოებში. მომავალი მოსამართლეთა ჰოსპიტაცია დაგეგმილია ივლისში, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, ხოლო ქართველი მოსამართლეები სექტემბრის ბოლოს ესტუმრებიან დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოს, სადაც უშუალოდ გაეცნობიან საქმის მომზადებისა და განხილვის გერმანულ წესს.
ვრცლად
სტუდენტები სტუმრად სააპელაციო სასამართლოში
2014-05-30
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ, განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში გ. რობაქიძის მეორე და მესამე კურსის სტუდენტებს უმასპინძლა. ვიზიტით ფარგლებში, სტუდენტებისათვის ჩატარადა ლექცია/პრეზენტაცია, რომლის ფარგლებში განხილული იქნა სასამართლო სისტემა, სასამართლოს ტიპები, მოსამართლეთა დანიშვნის წესი და სხვა მრავალი. ლექციის ფარგლებშივე სტუდენტები შეხვდნენ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მრჩეველს კახა კობერიძეს, რომელმაც სტუდენტებს გააცნო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა. სტუდენებს შეხვდა სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე შორენა ყაველაშვილიც მისი პრეზენტაციის თემატიკა მოსამართლის საქმიანობას შეეხებოდა. შეხვედრა კითვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ვიზიტის მეორე ეტაპზე, სტუდენტებმა დაათვალიერეს სასამართლოს შენობა, სასამართლო დარბაზები, კანცელარია და უსაფრთხოების ოთახები. აქვე შეგახსენებთ, რომ სააპელაციო სასამართლოში მსგავსი ტიპის შემეცნებითი ტურები მუდმივად იმართება და მათზე დასწრება ნებისმიერი მსურველისთვის ხელმისაწვდომია.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ანდროიდის აპლიკაცია
2014-05-29
თბილისის სააპელაციო სასამართლო წარმოგიდგენთ ინოვაციურ პროდუქტს - სასამართლოს ანდროიდის აპლიკაციას. თბილისის სააპელაციო სასამართლო პირველი საჯარო სამსახურია, რომელიც დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს მობილურ აპლიკაციას სასამართლოს შესახებ ინფორმაციის მისაღებად. აპლიკაციის მეშვეობით ნებისმიერ დაინტერესებული პირი შეუძლია გაეცნოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სიახლეებს, სხდომათა განრიგსა და სასამართლოს საკონტაქტო ინფორმაციას. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ანდროიდის აპლიკაციის გამოსაყენებლად: 1. გახსენით Play Store-ი თქვენს ანდროიდის ოპერაციული სისტემის მქონე ტელეფონში; 2. მიუთითოთ საძიებო სისტემაში აპლიკაციის დასახელება: Tbilisi Court of Appeals; 3. მოძებნეთ თბილისის სააპლაციო სასამართლოს ლოგო და დააჭირეთ ღილაკს INSTALL. თბილისის სააპელაციო სასამართლო ორიენტირებულია საზოგადოების მომსახურების გაუმჯობესებაზე. დარწმუნებული ვართ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ანდროიდის აპლიკაცია ხელს შეუყობს ჩვენი სასამართლოს საქმიანობით დაინტერესებული პირებს უფრო მარტივად და კომფორტულად მიიღონ საჭირო ინფორმაცია.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მადლობა
2014-05-29
თბილისის სააპელაციო სასამართლო ახორციელებს განგრძობადი განათლების პროექტს (www.edu.court.ge) . პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 61 პრეზენტაცია, საჯარო ლექცია და ვებინარი სხვადასხვა სამართლებრივი და მომიჯნავე კომპეტენციების თაობაზე. განგრძობადი განათლების პროექტის განვითარების შემდეგ ეტაპად გვესახება საგანმანათლებლო აქტივობების ვიდეო ჩაწერა და ჩანაწერების განთავსება საჯარო ვებ-სივრცეში, რაც პროექტის ფარგლებში დაგროვილი ინფორმაციის უფრო ეფექტური უტილიზაციის საშუალებას მოგვცემს. ჩვენს აღნიშნულ ინიციატივას მხარი დაუჭირა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებამ (GIZ) და 28 მაისს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საჩუქრად გადმოსცა ვიდეო ჩაწერისათვის აუცილებელი აპარატურა (ვიდეოკამერა, შტატივი, დიქტფონი და მიკროფონების სისტემა). თბილისის სააპელაციო სასამართლო მადლობას უხდის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას (GIZ) აღნიშნულ და სხვა მრავალ პროექტებში გაწეული მხარდაჭერისთვის.
ვრცლად
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება თავისუფალ უნივერსიტეტთან
2014-05-28
თავისუფალ უნივერსიტეტსა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის მიზანია სასამართლოსა და უნივერსერსიტეტს შორის მჭიდრო, პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა სწავლების ხარისხის ამაღლებას. თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანმა ნათია ხანთაძემ და სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა გიორგი კოპალიანმა. მემორანდუმის ფარგლებში, სასამართლო დაეხმარება უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის დამამთავრებელი კურსისა სტუდენტებს, სასამართლო პრაქტიკის ორგანიზებასა და განხორციელებაში. ამავდროულად, სასამართლო გამოყოფს მატერიალურ–ტექნიკურ ბაზას, უზრუნველყოფილ სხდომის დარბაზებს უნივერსიტეტის მიერ იმიტირებული პროცესების ჩატარებისათვის, ასევე უზრუნველყოფს სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში უნივერსიტეტის მიერ მომზადებული საქმეთა ანალიზების განთავსებასა და მათი შესაბამისი საქმის მოსამართლეებისათვის მიწოდებას. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებთან, მათ შორის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, თავისუფალ უნივერსიტეტთან, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტთან. საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, სააპელაციო სასამართლო მზადაა ითანამშრომლოს დაინტერესებულ უმაღლეს სასწავლებლებთან, რითაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა პრაქტიკული ცოდინის ამაღლებას.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გამოცხადებული კონკურსი
2014-05-22
თბილისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს შემდგომ ვაკანტურ თანამდებობებზე: იურიდიული: თავმჯდომარის ბიუროს სპეციალისტი; მოსამართლის თანაშემწე; სხდომის მდივანი. ადამიანური რესურსების მართვა/კადრები: საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი; საქმისწარმოება: კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი; კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორის წამყვანი სპეციალისტი; კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი; კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი; კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) საკურიერო სექტორის კურიერი. მანდატური: მანდატურის სამსახურის ცვლის უფროსი. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიჰყევით ქვემოთ მითითებულ ბმულს
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს დელეგაციის ვიზიტი დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოსა და ვროცლავის სააპელაციო სასამართლოში
2014-05-14
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საჯარო მოხელეთა და ასევე მოსამართლეთა დელეგაცია, სასამართლოს თავმჯდომარის ვალერი ცერცვაძის ხელმძღვანელობით, დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოსა და ვროცლავის სააპელაციო სასამართლოში იმყოფებოდა ვიზიტად. აღნიშნული ვიზიტი ეძღვნებოდა სასამართლოს ადმინისტრირებისა და სასამართლოს პერსონალის განვითარების კონცეფციების განხილვასა და გამოცდილებათა ურთიერთგაზიარებას. დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოში შეხვედრების განმავლობაში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს წარმომადგენლები დეტალურად გაეცნენ გერმანულ მიდგომას ადამიანური რესურსების მართვის, განვითარების, შეფასებისა და წახალისების სფეროში. წარმოდგენილ იქნა გერმანული გამოცდილება დასახელებული პროცესის მაქსიმალურად გამჭვირვალედ და ობიექტურად წარმართვის უზრუნველსაყოფად. განხილვის ერთ-ერთ თემას წარმოადგენდა მოსამართლეთა დატვირთულობის შეფასებისა და მოსამართლის საქმიანობის ოპტიმალური გადანაწილების გერმანული მოდელი - PEBB§Y . ვროცლავის სააპელაციო სასამართლოში ვიზიტისას გერმანულ და ქართულ დელეგაციებს შესაძლებლობა მიეცათ გაცნობოდნენ პოლონეთის სასამართლო სისტემას, სასამართლო ადმინისტრირების პოლონურ მიდგომებს და პოლონეთში დანერგილ სამართალწარმოების ელექტრონული სისტემებს. როგორც ქართულმა, ასევე გერმანულმა და პოლონურმა მხარეებმა გამოთქვეს მზადყოფნა აღნიშნულ თემებზე გააგრძელონ თანამშრომლობა და გამოცდილებათა ურთიერთგაზიარება. დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოსა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შორის თანამშრომლობა 2012 წელს დაიწყო. აღნიშნულ პარტნიორობა დასაწყისიდანვე მხარდაჭერილი იყო გერმანიის საერთაშორის თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მიერ. თანამშრომლობის განმავლობაში ორმხრივი ვიზიტებისა და მოსამართლეთა ჰოსპიტაციების ფარგლებში განხილულ იქნა არაერთი საინტერესო და ქართული მართლმსაჯულებისათვის აქტუალური თემა. ვროცლავის სააპელაციო სასამართლოსთან თანამშრომლობას ახლახანს ჩაეყარა საფუძველი და მხარეები იმედს გამოთქვამენ, რომ წინ არაერთი საინტერესო და ნაყოფიერი შეხვედრა ელით. დელეგაციის ვიზიტი 5 მაისიდან 10 მაისის ჩათვლით გაგრძელდა. თანამშრომლობის ფარგლებში დაგეგმილია შემდგომი ვიზიტები პროექტში ჩართულ სამივე ქვეყნის სასამართლოებში. მორიგი სამუშაო შეხვედრას ქართული მხარე 2 ივნისს უმასპინძლებს.
ვრცლად
სააპელაციო სასამართლო მოსამართლეებმა სტუდენტთა იმიტირებულ პროცესებზე იმსაჯეს
2014-04-29
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 26-27 აპრილს აბიტურიენტების შეჯიბრის "დანაშაული და სამართალი" - იმიტირებული სასამართლო პროცესებს გაიმართა. პროცესებში 12 გუნდი მონაწილეობდა, რომლიდანაც 4 გუნდი შეჯიბრის ფინალში გადავიდა. "დანაშაული და სამართალი", არის იმიტირებული სასამართლო პროცესების შეჯიბრი, რომელიც მიზნად ისახავს აბიტურიენტების სამართლით დაინტერესებას, საბაზისო ცოდნის მიღებას საერთაშორისო და შიდა სამართალში. საქმე, რომელიც აბიტურიენტებმა შეჯიბრის ფარგლებში განიხილეს სპეციალურად ამ შეჯიბრისთვისაა მომზადებული გამოგონილი ფაქტების საფუძველზე, მასში მონაწილეობენ ბრალდებისა და დაცვის მხარეები. იმიტირებული პროცესის მსაჯულები სააპელაციო სასამართლოს მოსამათლეები იყვნენ. მოსამართლეებს: შორენა ყაველაშვილს, მაია ივანიძეს, მაია თეთრაულს, გელა ბადრიაშვილს, მანუჩარ კაპანძესა და ლევან თევზაძეს მონაწილე კონკურსანტების მომზადების დონის შეფასება უწევდათ. "დანაშაული და სამართლი"-ის ნახევარფინალი 3 მაის, ხოლო ფინალი კი 4 მაისს სააპეალციო სასამართლოში შედგება. სააპელაციო სასამართლო განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელთან.
ვრცლად
სააპელაციო სასამართლომ ირაკლი ოქრუაშვილის საჩივარი არ დააკმაყოფილა
2014-04-29
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ირაკლი ოქრუაშვილისა და „ირაკლი ოქრუაშვილი – ქართული პარტიის“ სააპელაციო საჩივარი და უცვლელად დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 25 აპრილის გადაწყვეტილება. სააპელაციო სასამართლოს განჩინება საბოლოოა და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას. გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 19 აპრილის განკარგულებით ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის რეგისტრაციაში გატარდა „ირაკლი ოქრუაშვილი - ქართული პარტიის“ მიერ ქალაქ გორის მერობის კანდიდატად წარდგენილი - ირაკლი ოქრუაშვილი. აღნიშნული განკარგულება გასაჩივრებული იქნა პოლიტიკური გაერთიანება „სამართლიანი საქართველოსათვის” და პოლიტიკური გაერთიანება „სახალხო პარტიის“ მიერ. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 22 აპრილის განკარგულებით გაუქმდა გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 19 აპრილის განარგულება ქალაქ გორის მერობის კანდიდატის - ირაკლი ოქრუაშვილის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ, იმ საფუძვლით, რომ ირაკლი ოქრუაშვილი ბოლო ორი წლის განმავლობაში მუდმივად არ ცხოვრობდა საქართველოში.
ვრცლად
გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს
2014-04-20
თბილისის სააპელაციო სასამართლო გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ქრისტე აღსდგა!
ვრცლად
გერმანიისა და პოლონეთის დელეგაციები თბილისის სააპელაციო სასამართლოში
2014-04-15
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გერმანიისა და პოლონეთის მოსამართლეთა დელეგაციებს უმასპინძლა. სამმხრივი შეხვედრის ფარგლებში, რომელსაც თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდოამრე ვალერი ცერცვაძე ხელმძღვანელობდა განხილული იქნა სასამართლოთა შორის თანამშრომლობის, მოსამართლეთა შორის პრაქტიკის ურთიერთგაცვლისა და სასამართლო მმართველობის საკითხები. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ვიზიტად მყოფ დელეგაციებს ხელმძღავნელობდნენ დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოს პრეზიდენტი ულრიხ ჰაგენლოხი და ვროცლავის სააპელაციო სასამართლოს პრეზიდენტი ანდრეი ნიედუჟაკი. შეხვედრის ფარგლებში მხარეები, მსჯელობდნენ ისეთ თმებზე როგორიცაა: საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემა და სასამართლო რეფორმის გამოწვევები, თბილისის სააპელაციო სასამართლო საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემაში - იურისდიქცია, საქმიანობა, ფუნქციები, მენეჯმენტი. თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და დრეზდენ-ვროცლავის სასამართლოებს შორის უკვე ორი წელია მიმდინარეობს აქტიური თანამშრომლობა, მის ფარგლებში ქართველი მოსამართლეები არაერთხელ იმყოფებოდნენ ჰოსპიტაციაზე დრეზდენის სასამართლოში. ღონისძიება, გერმანიის საერთაშორისო თანამშორმლობის საზოგადოების ორგანიზებით ხორციელდება (GIZ).
ვრცლად
კახა კობერიძის საჯარო ლექცია
2014-04-14
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მრჩეველმა კახა კობერიძემ განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში ჩაატარა ლექცია. ლექციის თემა ეხებოდა: სავალდებულო დაცვის შემთხვევებს საქართველოს კანონმდებლობაში. ლექციის ფარგლებში განხილული იყო საქართველოს და ევროპული ქვეყნების გამოცდილება სავალდებულო დაცვასთან დაკავშირებით, ასევე ის რეგულაციები რომელიც დროთა განმავლობაში იქნა მიღებული სავალდებულო დაცვის განსახორციელებლად. კახა კობერიძემ ასევე მიმოიხილა აღნიშნული ნორმის ფუნქციონირება საქართველოში საბჭოთა კავშირის დროს. შეგახსენებთ, რომ სააპელაციო სასამართლოში ლექციები სისტემატურად იმართება განგრძობადი განათლების პროექტის ფარგლებში.
ვრცლად
წიგნების პრეზენტაცია სააპელაციო სასამართლოში
2014-04-11
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებამ (GIZ) სააპელაციო სასამართლოში წიგნების პრეზენტაცია გამართეს. პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იყო ორი წიგნი:"მოსამართლეების მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი სამოქალაქო სასამართლოში" (ავტორები: შტეფან შმიდტი და ჰარალდ რიჰტერი) და "სამოქალაქო სამართლებრივი ნორმების განმარტებები უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკაში" (ავტორი: ალეკო ნაჭყებია). შეკრებილ სტუმრებს სიტყვით მიმართა სააპელაციო სასამართლოს თავჯდომარემ ვალერი ცერცვაძემ, მან ყურადღება გაამახვილა წიგნების მნიშვნელობაზე, რომლებიც მისი აზრით, ხელს შეუწყობს მოსამართლეთა საქმიანობის გამარტივებასა და პრაქტიკის გამდიდრებას. თავმჯდომარემ ასევე ისაუბრა უცხოელი კოლეგების მხრიდან გამოცდილების გაზიარების აუცილებლობაზე. საზოგადოებას ასევე მიმართა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის(GIZ) მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში იანს დეპემ. მან, მადლლობა გადაუხადა წიგნის ავტორებს გაწეული საქმიანობისათვის და იმედი გამოთქვა, რომ გამოქვეყნებული ლიტერატურა ხელს შეუწყობს მოსამართლეთა საქმიანობასა და მათი შრომის შემსუბუქებას. თბილისის სააპელაციო სასამართლო და გერმანიის თანამშრომლობის საზოგადოება აქტიური თანამშრომლობის რეჟიმში იმყოფებიან, GIZ-ის მხარდაჭერით სააპელაციო სასამართოში არაერთი პროექტი ხორციელდება.
ვრცლად
საპატრიარქოს უნივერსიტეტთან სასამართლომ მემორანდუმი გააფორმა
2014-04-07
საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტსა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება შედგა. მემორანდუმის მიზანია სასამართლოსა და უნივერსერსიტეტს შორის მჭიდრო, პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა სწავლების ხარისხის ამაღლებას. თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს უნივერსუტეტის რექტორმა სერგო ვარდოსანიძემ და სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა გიორგი კოპალიანმა. მემორანდუმის ფარგლებში, სასამართლო დაეხმარება უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის დამამთავრებელი კურსისა და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს, სასამართლო პრაქტიკის ორგანიზებასა და განხორციელებაში. ამავდროულად, სასამართლო გამოყოფს მატერიალურ–ტექნიკურ ბაზას, უზრუნველყოფილ სხდომის დარბაზებს უნივერსიტეტის მიერ იმიტირებული პროცესების ჩატარებისათვის, ასევე უზრუნველყოფს სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში უნივერსიტეტის მიერ მომზადებული საქმეთა ანალიზების (ე.წ. Case Brief-ების) განთავსებასა და მათი შესაბამისი საქმის მოსამართლეებისათვის მიწოდებას. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებთან, მათ შორის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, თავისუფალ უნივერსიტეტთან, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტთან. საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, სააპელაციო სასამართლო მზადაა ითანამშრომლოს დაინტერესებულ უმაღლეს სასწავლებლებთან, რითაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა პრაქტიკული ცოდინის ამაღლებას.
ვრცლად
სისხლის დონაცია ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა დასახმარებლად
2014-04-03
შვიდი წლის თემო ცერცვაძის და ყველა ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა დასახმარებლად, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თანამშრომლებმა სისხლი გაიღეს. ლეიკემიის დიაგნოზის მქონე ბავშვები რომლებიც იაშვილის კლინიკაში მკურნალობენ, მუდმივად საჭიროებენ ახალი სისხლისაგან დამზადებული კომპონენტებს, დღეში 15-20 ერთეულის ოდენობით, მოგეხსენებათ ქვეყანაში მოსახლეობა ამ კუთხით არ აქტიურობს, რის გამოც ძალიან ხშირად იქმნება სისხლის დეფიციტი... იმისათვის რათა, შეიქმნას თანადგომისა და სამოქალქო ჩართუობის მაგალითი, რათა წახალისდეს სისხლის დონაცია, თბილისის სააპელაციო სასამართლო, როგორც განსაკუთრებულად მაღალი პასუხისმგებლოს მქონდე უწყება მუდმივად აქტურად იქნება ჩართული ყველა მსგავსი ტიპის აქციაში. სააპელაციოს თანამშრომლებმა უკვე მეორედ გაიღეს სისხლი ლეიკემიის დასამარცხებლად.
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია