თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განცხადება
2016-05-31
მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, თბილისის სააპელაციო სასამართლო მნიშვნელოვნად მიიჩნევს განმარტოს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმის მომხსენებელი მოსამართლის განსაზღვრის საკითხი. პირველ რიგში, გვინდა ერთმნიშვნელოვნად განვმარტოთ, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმის სხვა მომხსენებელი მოსამართლისთვის გადაწერა განხორციელდა მხოლოდ ერთხელ და არ შეესაბამება სინამდვილეს გავრცელებული ხმები ამგვარი ცვლილების სამჯერ ან მეტად განხორციელებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმე თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შემოვიდა 2015 წლის 28 დეკემბერს და დაეწერა მოსამართლე ლილი ტყემალაძეს. 2016 წლის 15 მარტს მოსამართლე ლილი ტყემალაძის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, ჯანმრთელობის მდგომარეობის მკვეთრად გაუარესების მიზეზით, აღნიშნული და მოსამართლის განხილვაში არსებული სხვა საქმეები, მათი განხილვის გაჭიანურების თავიდან აცილების მიზნით, გადაეცა სასამართლოს კანცელარიას ხელახალი განაწილებისათვის. აღნიშნულის შედეგად ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმე დაეწერა მოსამართლე ნატალია ნაზღაიძეს. აქვე განვმარტავთ, რომ სასამართლოს კანცელარია სამოქალაქო საქმეებს ანაწილებს ,,საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილებისა და უფლებამოსილების სხვა მოსამართლისათვის დაკისრების წესის შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქმეთა შემოსვლის რიგისა და მოსამართლეთა რიგითობის მიხედვით. როგორც მოსამართლე ლილი ტყემალაძეზე, ასევე მოგვიანებით მოსამართლე ნატალია ნაზღაიძეზე ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმის განაწილება განხორციელდა აღნიშნული კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით. განსაკუთრებით გვინდა გამოვეხმაუროთ უკანასკნელ პერიოდში ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმის განმხილველი მოსამართლეების მიმართ გაკეთებულ დაუსაბუთებელ და შეურაცხმყოფელ განცხადებებს. სასამართლო მიიჩნევს, რომ ადგილი აქვს არა მხოლოდ მოსამართლეთა პროფესიულ და პიროვნულ შეურაცხოფას, არამედ საფუძველი გვაქვს ვივარაუდოთ, რომ სახეზეა სასამართლოს საქმიანობაზე გავლენის მოხდენისა და ზეწოლის კონკრეტული ნიშნები. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მოსამართლე დამოუკიდებელია თავის საქმიანობაში და ემორჩილება მხოლოდ კონსტიტუციასა და კანონს. ამასთან ერთად, აკრძალულია ნებისმიერი ფორმით, პირდაპირი ან არაპირდაპირი ზეწოლა მოსამართლეზე, ან ჩარევა მის საქმიანობაში, მიუხედავად იმისა, თუ ვისგან მომდინარეობს ამგვარი ზეგავლენის მცდელობა. მოვუწოდებთ ყველას, პატივი სცენ სასამართლოსა და ინიდივიდუალური მოსამართლეების დამოუკიდებლობას და თავი შეიკავონ იმგვარი განცხადებების გავრცელებისგან, რომლებიც მიმართული იქნება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის ან სასამართლოსა და მოსამართლის ავტორიტეტის ხელყოფისაკენ. საქმეზე არსებული მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოსამართლეებს მიეცეთ პროცესის მშვიდ გარემოში წარმართვის საშუალება, რათა უზრუნველყოფილ იქნას საქმის სრულყოფილი და ყოველმხრივი გამოკვლევა, რაც აუცილებელია ობიექტური და კანონიერი გადაწყვეტილების მისაღებად. გამომდინარე იქიდან, რომ მოსამართლე არაა უფლებამოსილი ჩაერთოს კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარე საჯარო დებატებში, კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ყველას პასუხისმგებლობას ─ განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდოს მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესის შეფასებას. შესაბამისად, მოგიწოდებთ თავი შეიკავოთ იმგვარი ქმედებების განხორციელებისა ან განცხადებების გაკეთებისაგან, რომლებიც შესაძლებელია აღქმულ იქნეს მოსამართლეთა საქმიანობაში ჩარევის მცდელობად და ხელს შეუშლის სამართალწარმოების სრულყოფილად განხორციელებას.
ვრცლად
ჰამბურგის სისხლის სამართლის მოსამართლეთა ვიზიტი
2016-04-28
მორიგი სამუშაო ვიზიტი შედგა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ამ წლის 26-28 აპრილს. ვიზიტად იმყოფებოდნენ ჰამბურგის პირველი და მეორე ინსტანციების გაერთიანებული სასამართლოს პრეზიდენტი ქალბატონი სიბილე უმლაუფი და სისხლის სამართლის პალატის მოსამართლეები. დელეგაციას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლეებმა ბატონი ვალერი ცერცვაძის ხელმძღვანელობით უმასპინძლეს. შედგა არაერთი საინტერესო და ნაყოფიერი დისკუსია ქართული სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებისათბვის აქტუალურ პრობლემატიკაზე. უკვე მეორე წელია სასამართლოებს შორის მიმდინარეობს თანამშრომლობა სისხლის სამართლის მიმართულებით, რასაც ხელს უწყობს და აქტიურად მხარს უჭერს საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (IRZ). განხორციელებული ვიზიტი მიეძღვნა სისხლის სამართლის სამართალწარმოებაში ირიბი ჩვენების მნიშვნელობას და გამოყენების პრობლემატიკას. ქართველ მოსამართლეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მოესმინათ გერმანული რეგულაციებისა და სასამართლოს მიდგომების შესახებ მტკიცების სტანდარტან დაკავშირებით. განხილვის თემა იყო ასევე გადაწყვეტილებათა გადასინჯვის წინაპირობები და წესი. მხარეებმა ასევე ერთმანეთს გაუზიარეს გამოცდილება ოპერატიულ სამძებრო ინფორმაციის საფუძველზე განხორციელებულ საგამოძიებო მოქმედებათა კანონიერების შემოწმებისას სასამართლოს როლისა და გადაწყვეტილებების თაობაზე. სააპელაციო სასამართლო მადლობას უხდის IRZ-ს მხარდაჭერისათვის და ქართველი მოსამართლეთათვის მიცემული შესაძლებლობისთვის, უშუალოდ შეხვდნენ და გაუზიარონ გამოცდილება გერმანელ კოლეგებს. იმედს გამოვთქვამთ, დაწყებული თანამშრომლობა კიდევ უფრო აქტიურად და ინტენსიურად გაგრძელდება.
ვრცლად
გერმანელ მოსამართლეთა დელეგაციის ვიზიტი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში
2016-04-18
12-15 აპრილს თბილისის სააპელაციო სასამართლომ უმასპინძლა დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოს (OLG) მოსამართლეთა დელეგაციის პირველ სამუშაო ვიზიტს 2016 წლისთვის. თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და დრეზდენის უმაღლეს სამსახარეო სასამართლოს შორის თანამშრომლობა, რომელიც გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) დახმარებითა და ხელშეწყობით ჩამოყალიბდა, უკვე წლებს ითვლის. სწორედ ამ ხანგრძლივი და წარმატებული თანამშრომლობის შედეგი იყო მოსამართლეთა დელეგაციასთან ერთად საქსონიის მხარის იუსტიციის სახელმწიფო მინისტრის ვიზიტი საქართველოში. ბატონ სებასტიან გემკოვს შეხვედრები ჰქონდა სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან ბატონ ვალერი ცერცვაძესთან და საქართველოს იუსტიციის სფეროს წარმომადგენლებთან. მოსამართლეთა დელეგაციის პროგრამის ფარგლებში, მსჯელობის და განხილვის საგანი გახდა ქართული მართლმსაჯულებისათვის აქტუალური და პრობლემატური საკითხები, რომლებიც, ისევე როგორც წინა შეხვედრებისას, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლეების მიერ იქნა დასახელებული. ამჯერად ვიზიტი მიეძღვნა საკორპორაციო სამართლის პრაქტიკულ პრობლემებს. მოსამართლეებმა იმსჯელეს ისეთ აქტუალურ თემებზე როგორიცაა, დირექტორის შიდაკორპორაციული პასუხისმგებლობის საფუძვლები (მოვალეობის არასათანადოდ შესრულების გამო, სხვა თანამშრომელთა ბრალეული ქმედების გამო და არასათანადო მოგების გამო), კაპიტალური ტიპის საზოგადოებებში გამჭოლი პასუხისმგებლობის წინაპირობები და ა.შ. საკორპორაციო სამართლის თემებთან ერთად, ერთი სამუშაო სესია დაეთმო უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის ქართული სასამართლო პრაქტიკისთვის აქტუალურ საკითხებზე გერმანული გამოცდილების გაზიარებას. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს კანონმდებლობა კერძო სამართლის სფეროში ემყარება და მნიშვნელოვნად რეცეფცირებულია გერმანული სამართლიდან, შეუფასებლად მნიშვნელოვანია და ნაყოფიერია ქართველი მოსამართლეებისთვის უკვე ტრადიციად ქცეული შესაძლებლობა, უშუალოდ შეძლონ აქტუალური სამართლებრივი საკითხების განხილვა და ურთიერთგაზიარება გერმანელ კოლეგებთან ერთად და გერმანიის სასამართლო პრაქტიკის ჭრილში. 2016 წლის განმავლობაში დაგეგმილია ქართველ მოსამართლეთა ორ სამუშაო ვიზიტი (ჰოსპიტაცია) დრეზდენის უმაღლეს სასამართლოში. თავის მხრივ, თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოხარული იქნება კვლავ უმასპინძლოს მეგობარი სასამართლოს მოსამართლეებს. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მადლობას უხდის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას (GIZ) ვიზიტის ორგანიზებისა და თანამშრომლობის მხარდაჭერისთვის.
ვრცლად
საქსონიის მხარის იუსტიციის სახელმწიფო მინისტრის ვიზიტი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში
2016-04-14
2016 წლის 14 აპრილს, 09:00 საათზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ეწვივნენ გერმანიის საქსონიის მხარის იუსტიციის სახელმწიფო მინისტრი ბატონი სებასტიან გემკოვი და დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოს მოსამართლეთა დელეგაცია სასამართლოს პრეზიდენტის ბატონი ულრიხ ჰაგენლოხის ხელმძღვანელობით. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ბატონმა ვალერი ცერცვაძემ, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრებმა და სასამართლოს სხვა მოსამართლეებმა გერმანელ სტუმრებთან ერთად იმსჯელეს დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოსა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შორის წარმატებული თანამშრომლობის შედეგებსა და სამომავლო განვითარების პერსპექტივებზე. თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოს შორის უკვე მეოთხე წელია წარმატებით მიმდინარეობს თანამშრომლობა. რეგულარული ორმხრივი ვიზიტების ფარგლებში არაერთ ქართველ მოსამართლეს (მათ შორის პირველი და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოებიდან) მიეცა შესაძლებლობა გერმანელ კოლეგებთან ერთად მიეღო მონაწილეობა ქართული მართლმსაჯულებისათვის აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხების თაობაზე გამართულ დისკუსიებში. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოხარულია იმ ფაქტით, რომ გერმანიის მთავრობა და მართლმსაჯულება დაინტერესებულია საქართველოს სასამართლოებთან თანამშრომლობით და მუდმივად მხარში უდგას ქართულ მართლმსაჯულებას. დიდი იმედი გვაქვს იუსტიციის სახელმწიფო მინისტრის ვიზიტი საქართველოში ხელს შეუწყობს არსებული თანამშრომლობის გაგრძელებასა და საინტერესო მიმართულებით განვითარებას. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მადლობას უხდის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას (GIZ) ვიზიტის ორგანიზებისა და თანამშრომლობის ფინანსური მხარდაჭერისთვის.
ვრცლად
ახალი სასამართლო ფორმები
2016-04-01
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 14 მარტის №1/107 გადაწყვეტილებით, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე სარჩელის, პასუხის (შესაგებლისა) და საჩივრის ფორმებში შეტანილ იქნა ცვლილებები, რომლებიც ამოქმედდება 2016 წლის 1 აპრილიდან. აღნიშნული ცვლილებების მიხედვით, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე სააპელაციო და საკასაციო საჩივრის (შესაგებლის) შეტანისას, როგორც წესი, წარდგენილი უნდა იქნეს შევსებული ფორმის ელექტრონული ვერსიაც (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ფორმა არ არის წარდგენილი ნაბეჭდი სახით), ხოლო გასაჩივრებული გადაწყვეტილების ფაქტობრივ უსწორობაზე მითითებისას (თუ მითითება ხდება სხდომის ოქმზე) უნდა აღინიშნოს დროის ის მონაკვეთი, როდესაც ოქმში მხარისათვის მნიშვნელოვან გარემოებაზეა საუბარი. ამასთან, სამოქალაქო საქმეზე სარჩელისა და შესაგებლის ფორმას დაემატა შეკითხვა საქმის სასამართლო მედიაციისათვის გადაცემასთან დაკავშირებით. სასამართლოს ახალი ფორმები განთავსებულია ჩვენი ვებ-გვერდის "ფორმების" განყოფილებაში. ყველა ფორმა ერთად შეგიძლიათ გადმოიწეროთ ამ სიახლეზე მიმაგრებული ფაილიდან.
ვრცლად
უკრაინის დელეგაციის ვიზიტი სასამართლოში
2016-02-22
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს უკრაინის სასამართლოების მოხელეთა პროფესიული ასოციაციის წარმომადგენლები ესტუმრნენ. შეხვედრის ფარგლებში, ასოციაციის პრეზიდენტმა ნატაშა ჩუმაკმა სასამართლოს წარმომადგენლებს გააცნო მათი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები და სამომავლო გეგმები, რის შემდეგაც თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს ინიციატივით დაფუძნებული ანალოგიური ასოციაციის პრეზენტაციაც მოხდა. მხარეებმა სურვილი გამოთქვეს პროექტების ერთად განხორციელების და სამომავლო თანამშრომლობის გეგმა დასახეს.
ვრცლად
ტრენინგი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სტანდარტებზე
2016-02-19
17-18 თებერვალს, ყვარელში, ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში გაიმართა ტრენინგი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სტანდარტებსა და კვლევის მეთოდოლოგიაზე. ტრენინგი განკუთვნილი იყო უზენაესი, სააპელაციო და საქალაქო სასამართლოების, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და მთავარი პროკურატურის ანალიტიკური დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის. ტრენინგს უძღვებოდნენ ადამიანის უფლებათა ექსპერტები ჯერემი მაკბრაიდი და ნანა მჭედლიძე.
ვრცლად
ტრეინინგი მენეჯმენტსა და ლიდერობაში
2016-02-08
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებისა და მენეჯერული პოზიციის მქონე საჯარო მოხელეებისთვის 2016 წლის 26-28 იანვარს ჩატარდა ტრეინინგის "ლიდერობა და მენეჯმენტი" მე-4 მოდული, რომელიც მიეძღვნა ადამიანური რესურსების მართვის თემატიკას. ტრეინინგის ფარგლებში მონაწილეებმა იმსჯელეს და ივარჯიშეს საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შედგენის, გასაუბრების ჩატარების, ახალი კადრების შერჩევის, ეფექტური კომუნიკაციის წარმართვის, გუნდური მუშაობის, კონფლიქტების მართვისა და სხვა აქტუალურ საკითხებზე. ტრეინინგს უძღვებოდნენ გერმანიის საჯარო მოხელეთა აკადემიის (dbb Academy) ექსპერტები: ჰანს რიგერი და პატრიცია სუვაი. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მადლობას უხდის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას (GIZ) ტრეინინგის ჩატარების ორგანიზაციული და ფინანსური მხარდაჭერისთვის.
ვრცლად
გამარჯვებული სტუდენტები სააპელაციო სასამართლოში სტაჟირებას გაივლიან
2015-12-24
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის ორგანიზებით და სააპელაციო სასამართლოს მხარდაჭერით, დასრულდა "ბიზნეს სამართლის სკოლისა და ბიზნეს სამართლის იმიტირებული პროცესების" სტუდენტური შეჯიბრი, რომელიც სამივე ინსტანციის სასამართლოებში შესაბამისი საპროცესო კანონმდებლობის გათვალისწინებით სამართლებრივი კაზუსის დამუშავებას და სასამართლო პროცესის ჩატარებას მოიცავდა. კონკურსის მეორე ტური ჩატარდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, უზენაეს სასამართლოში ფინალური შეხვედრის შემდგომ კი გამოვლინდა კონკურსის ორი გამარჯვებული - თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის მე-3 კურსის სტუდენტები ქეთევან ბარათელი და მარიამ კუტუბიძე. თბილისის სააპელაციო სასამართლო ულოცავს გამარჯვებულებს და სასამართლო სისტემაში საუკეთესო კადრების მოზიდვის მიზნით, მზადყოფნას გამოთქვამს გამარჯვებულებს შესთავაზოს სტაჟირება, რომლის განმავლობაშიც სტუდენტები პრაქტიკულად გაეცნობიან სასამართლოს საქმიანობას.
ვრცლად
კონკურსის შედეგად შერჩეული სტაჟიორები
2015-12-01
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ჩატარებული კონკურსის შედეგად შერჩეული სტაჟიორების სიას (იხ. თანდართული ფაილი).
ვრცლად
განცხადება სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის საქმესთან დაკავშირებით
2015-11-30
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ, 2015 წლის 20 ნოემბრის განჩინებით ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ლევან ყარამანიშვილის, გიორგი ყარამანიშვილის, შპს ,,ტელეკომპანია საქართველოს“ და შპს ,,სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი2“-ის საჩივარი, რომლის მიხედვით შეიცვალა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 5 აგვისტოს განჩინება, რომლითაც ნაწილობრივ იქნა დაკმაყოფილებული ქიბარ ხალვაშისა და შპს ,,პანორამა“-ს საჩივარი სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ. ამავე განჩინებით, ქიბარ ხალვაშის და შპს ,,პანორამა“-ს საჩივარი შპს ,,სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის“ ლოგოს გამოყენების აკრძალვის შესახებ არ დაკმაყოფილდა და ამ ნაწილში უცვლელად დარჩა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 5 აგვისტოს განჩინება. აგრეთვე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ, 2015 წლის 27 ნოემბრის განჩინებით დააკმაყოფილა ლევან ყარამანიშვილის, გიორგი ყარამანიშვილის, ნინო ნიჟარაძის, ნიკა გვარამიას, კახაბერ დამენიას, შპს ,,ტელეკომპანია საქართველოს” და შპს ,,სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის“ საჩივარი, გაუქმდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 5 ნოემბრის განჩინება შპს ,,სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ის დროებით მმართველად რევაზ საყევარიშვილის დანიშვნის თობაზე. ხოლო დავით დვალის საჩივარი, 2015 წლის 5 ნოემბრის განჩინების გაუქმების მოთხოვნით, მისი დროებით მმართველად დანიშვნის გაუქმების თობაზე არ დაკმაყოფილდა და უცვლელად დარჩა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 12 ნოემბრის განჩინება.
ვრცლად
2015 წლის დასკვნითი შეხვედრა დრეზდენის, ვროცლავისა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თანამშრომლობის ფარგლებში
2015-11-12
2015 წლის 11-12 ნოემბერს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტუმრობდა დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოსა (გერმანია) და ვროცლავის სააპელაციო სასამართლოს (პოლონეთი) მოსამართლეთა დელეგაცია. ჩვენს სასამართლოებს შორის თანამშრომლობა უკვე სამი წელია წარმატებით ხორციელდება გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) აქტიური მხარდაჭერით. ვიზიტის ფარგლებში განხილულ იქნა აქტუალური ორგანიზაციული და სამართლებრივი თემები, მათ შორის, სასამართლოს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, სპიკერი მოსამართლის როლი, საზოგადოების ნაწილის უნდობლობა როგორც მოსამართლის აცილების საფუძველი, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და ემბრიონის სამართლებრივი სტატუსი. გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული ვიზიტი წარმოადგენდა 2015 წლის დასკვნით შეხვედრას, მხარეებმა განიხილეს წლის მიღწევები, არსებული თანამშრომლობის ფორმატის კიდევ უფრო გაფართოების გზები, დასახეს მომავალი წლისთვის ახალი მიმართულებები და გეგმები. 2016 წლისთვის დაიგეგმა საქსონიის მიწის იუსტიციის მინისტრის ვიზიტი საქართველოში, რომელიც აპრილში შედგება. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), ისევე როგორც გერმანიის მთავრობა აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოსა და გერმანიის მართლმსაჯულების სისტემებს შორის თანამშრომლობის განვითარებას.
ვრცლად
შეხვედრა Westlaw-ს წარმომადგენლებთან
2015-11-11
2015 წლის 11 ნოემბერს შედგა შეხვედრა თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და Westlaw–ს წარმომადგენლებს შორის. კომპანია Westlaw ერთ-ერთი უმთავრესი საძიებო სისტემაა იურისტებისა და იურიდიული სფეროს პროფესიონალებისათვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს წარმომადგენლებმა სტუმრებს გააცნეს სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკის (სები) პროგრამა, რომელიც შეიცავს იურიდიული დოქტრინისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემას. სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკის (სები) პროექტი ხორციელდება თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მიერ და მას დღეის მდგომარეობით 20'000-ზე მეტი რეგისტრირებული მკითხველი ჰყავს. შეხვედრის ფარგლებში გამოითქვა მოსაზრებები თანამშრომლობისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების პერსპექტივების შესახებ. ქართულმა მხარემ მიიღო რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია პროგრამის ფუნქციონალის გაუმჯობესების მიმართულებით. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მადლობას უხდის ამერიკის საელჩოსა და USAID-ის წარმომადგენლობას აღნიშნული შეხვედრის ორგანიზებაში მხარდაჭერისთვის.
ვრცლად
მემორანდუმი აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტთან
2015-11-11
თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის მიზანია სასამართლოსა და უნივერსიტეტს შორის პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება, რაც ემსახურება პროფესიული განათლების ხელშეწყობას. თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის დირექტორმა დავით ჩერქეზიშვილმა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მენეჯერმა გიორგი კოპალიანმა. მემორანდუმის ფარგლებში სასამართლო მხარს დაუჭერს უნივერსიტეტს სტუდენტური პრაქტიკის, საჯარო ლექციების, სემინარების, ტრენინგების დაგეგმვას და ორგანიზებაში, ასევე სასამართლო გამოყოფს მატერიალურ–ტექნიკურ ბაზას, უზრუნველყოფილ სხდომის დარბაზებს იმიტირებული პროცესების ჩატარებისათვის. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებთან. საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, სააპელაციო სასამართლო მზადაა ითანამშრომლოს დაინტერესებულ უმაღლეს სასწავლებლებთან, რითაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა პრაქტიკული ცოდინის ამაღლებას.
ვრცლად
ვებ-გვერდის iOS აპლიკაცია
2015-11-09
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ შექმნა ოფიციალური ვებ-გვერდის iOS აპლიკაცია Apple-ის პროდუქციის მომხმარებლებისათვის. თქვენ შეგიძლია გადმოიწეროთ ჩვენი აპლიკაცია თქვენი მობილური ტელეფონის ან პლანშეტის Apple Store-იდან (საძიებო ველში ჩაწერეთ Tbilisi Court of Appeals). წარმოდგენილი აპლიკაციის მეშვეობით შეძლებთ გაეცნოთ სასამართლო სიახლეებს, პროცესების განრიგს (სხდომის სტატუსით დროის რეალურ რეჟიმში) და სხვა სასარგებლო ინფორმაციას. თბილისის სააპელაციო სასამართლო განაგრძობს პროგრამის ახალი ინფორმაციით გამდიდრებაზე მუშაობას. ამასთან, გაცნობებთ, რომ განახლდა ჩვენი ვებ-გვერდის Android და მობილური აპლიკაციები. თბილისის სააპელაციო სასამართლო აგრძელებს ნოვაციებზე მუშაობას, რადგან გვჯერა, რომ მოქალაქეთა მომსახურების გაუმჯობესება სასამართლო ადმინისტრირების ერთ-ერთი უმთავრესი მისიაა.
ვრცლად
სტატისტიკის დეშბორდი
2015-11-07
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ შექმნა ახალი პროგრამა - სტატისტიკის დეშბორდი, რომელიც უფრო ადვილს და სრულყოფილს ხდის სასამართლოს სტატისტიკური მონაცემების აღქმას. დეშბორდზე განთავსებულია 2010-2014 წლების სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის საქმეთა პალატისა და საგამოძიებო კოლეგიის სტატისტიკური მონაცემები. პროგრამა, გარდა სტატისტიკის გრაფიკული გამოსახულებისა, შეიცავს წლების მიხედვით შედარების შესაძლებლობას. პროგრამის ბმული განთავსებულია ჩვენს ვებ-გვერდზე (იხ. მენიუში სტატისტიკა → სტატისტიკის დეშბორდი).
ვრცლად
მადლობის სიგელი
2015-11-06
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს „ლეგალ საპორტ გრუპმა“ გადასცა მადლობის სიგელი „სამართლებრივი მხარდაჭერის ჯგუფთან“ სტუდენტთა სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში თანამშრომლობისათვის. თბილისის სააპელაციო სასამართლო აქტიურად თანამშრომლობს პროფესიულ საგანმაგათლებლო ორგანიზაციებთან სასამართლო ტურის, იმიტირებული პროცესების, სტაჟიორების, პრაქტიკისა და სხვა აქტივობების ორგანიზების კუთხით. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოწოდებულია ხელი შეუწყოს პროფესიული იურიდიული და ზოგადსამართლებრივი მართშეგნების განვითარებას.
ვრცლად
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 10 წლისაა
2015-11-01
1 ნოემბერს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს დაარსებიდან 10 წელი შეუსრულდა. 2005 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, 1 ნოემბრიდან ამოქმედდა თბილისის სააპელაციო სასამართლო ინსტანცია, რითაც ძირეულად შეიცვალა საოლქო სასამართლოების მოდელი. თბილისის სააპელაციო სასამართლო ულოცავს თითოეულ მოსამართლესა და აპარატის თანამშრომელს სასამართლოს დაარსების 10 წლის იუბილეს და უსურვებს წარმატებებს კარიერაში.
ვრცლად
დისკუსია ელექტრონულ სამართალწარმოებაზე
2015-10-20
2015 წლის 19 ოქტომბერს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაიმართა შეხვედრა დიუსელდორფის უმაღლესი ინსტანციის სამხარეო სასამართლოს მოსამართლე დოქტორ არნდ ვაისჰაუფთან. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და გერმანიის საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის ფონდის (IRZ) წარმომადგენლები. შეხვედრაზე განხილულ იქნა ელექტრონულ სამართალწარმოების თავისებურებები და მათი ზეგავლენა სასამართლო სისტემის ყოველდღიურ საქმიანობაზე. გაიმართა ნაყოფიერი დისკუსია და მხარეებმა მზადყოფნა გამოთქვეს ხელი შეუწყონ იმ კომპლექსური პროცესის სწორად და ეფექტიანად წარმართვას, რაც დაკავშირებულია სამართალწარმოების ელექტრონულად განხორციელების დანერგვასთან.  ანალოგიური სამუშაო შეხვედრები, გერმანიის საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის ფონდის (IRZ) ინიციატივით, გაიმართება სამივე ინსტანციის სასამართლოებში.
ვრცლად
არასრულწლოვანი მსჯავრდებული სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლდა
2015-10-12
არასრულწლოვან პირს ბრალი ედებოდა სხვისი მფლობელობის (ავტომანქანის სალონი) ხელშეუხებლობის დარღვევაში, გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 160-ე მუხლის პირველი ნაწილით. პირველი ინსტანციის განაჩენისგან განსხვავებით, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ 2015 წლის 2 ოქტომბერს არასრულწლოვან თ. ს.-ს სასჯელის ვადა შეუმცირა 6 თვით და გაათავისულდა სხდომის დარბაზიდან. სასამართლოს მიერ გათვალისწინებულ იქნა როგორც ბრალდებულის პიროვნება, ასევე ჩადენილი ქმედების ხასიათი.
ვრცლად
გამამართლებელი განაჩენი
2015-10-07
თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 21 თებერვლის განაჩენით გ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი მე-19, 109-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალიწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის (დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მცდელობა). ბრალდებულს სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 16 წლის ვადით, რაც 2012 წლის 28 დეკემბრის „ამნისტიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის საფუძველზე გაუნახევრდა და განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 8 წლის ვადით. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2015 წლის 28 სექტემბრის განაჩენით მსჯავრდებული გ. საქართველოს სსკ-ის მე-19, 109-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით წარდგენილ ბრალდებაში გამართლდა და ცნობილ იქნა უდანაშაულოდ. სასამართლომ არასაკმარისად მიიჩნია მტკიცებულებები, რომელთაც ემყარებოდა წარდგენილი ბრალდება.
ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია